Nacházíte se: Úvodní strana / Samospráva / Hejtman

Hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák

Hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák

 
Narodil jsem se 25. dubna 1959 v Karlových Varech. Do svých sedmi let jsem žil v Ostrově nad Ohří, odkud jsem se s rodiči v roce 1966 přestěhoval do Příbrami. Můj otec pracoval jako horník v Jáchymově a do Příbrami, kde tehdy začínala těžba uranu, jsme se přistěhovali za prací.

Po maturitě na Střední zemědělské technické škole v Březnici jsem absolvoval dvouletou základní vojenskou službu v Lounech. Poté jsem začal pracovat na Okresní veterinární správě v Příbrami. Přitom jsem současně dálkově studoval Vysokou školu veterinární v Brně, obor hygiena potravin a ekologie zemědělství. V tomto oboru jsem pak působil i v praxi a získal atestaci I. a II. stupně. V letech 1995 až 1998 jsem pracoval jako obvodní veterinární inspektor Okresní veterinární správy v Příbrami a v roce 1998 jsem se stal vedoucím Veterinární a hygienické stanice v Příbrami, kde jsem působil až do roku 2002.

Jsem rozvedený, mám dvě děti - Josefa a Lenku - a dvě vnoučata.

Do aktivní politiky jsem vstoupil v roce 1998, kdy jsem se stal členem České strany sociálně demokratické. Předtím jsem já, ani moji rodiče, nebyli v žádné politické straně. Do řad sociální demokracie jsem vstoupil proto, abych mohl pomáhat obyčejným lidem. Politika je debata o věcech veřejných. O všem, co nás obklopuje. Nechtěl jsem ale jen řečnit, chtěl jsem především jednat a věci přímo ovlivňovat. Mým životním krédem je nebýt lhostejný k problémům druhých. Chci pracovat ve prospěch svých spoluobčanů, jak nejlépe mohu. Mým dlouhodobým přáním je dosáhnout toho, aby se nám v Příbrami a ve středních Čechách všem dobře žilo.

V roce 2000 jsem byl jako místopředseda Krajského výkonného výboru ČSSD ve středních Čechách zvolen do Zastupitelstva Středočeského kraje. O dva roky později jsem se stal poslancem Parlamentu České republiky a svůj mandát jsem obhájil i v dalších parlamentních volbách v roce 2006.

Příbramským zastupitelem jsem byl zvolen v roce 2002. V témže volebním období jsem byl zároveň členem rady města. V roce 2006 jsem se stal starostou Příbrami a funkci starosty jsem vykonával až do 10. prosince 2012, kdy jsem po svém zvolení hejtmanem Středočeského kraje na funkci starosty rezignoval. V roce 2008 jsem byl zvolen senátorem za okres Příbram.

V říjnu roku 2012 jsem jako volební lídr dovedl sociální demokracii k vítězství v krajských volbách ve Středočeském kraji. Hejtmanem Středočeského kraje jsem byl zvolen 20. listopadu 2012.

Vedle své práce v komunální i celostátní politice neustále sleduji dění ve svém oboru, k mým zálibám patří také cestování, sport a četba. V současné době příliš volného času nemám, a pokud ano, věnuji jej především svým vnoučatům a rodině. 

Kontakty:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

tel.: 257 280 227

e-mail: rihakj@kr-s.czPřejít na navigaci: