Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Životní prostředí / Vodní hospodářství / Podrobné informace

Vodoprávní řízení


vodní nádrž

Z důvodu sjednocení státní správy ve vodním hospodářství jsou žádosti předkládány na formulářích, jejichž vzory uvádí vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Vzory formulářů týkající se stavebního řízení uvádí vyhláška MMR č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Vzor žádosti o povolení provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uvádí vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Vzory formulářů jsou uvedeny v dokumentech.Přejít na navigaci: