Závěrečné zprávy

Dle schválených zásad je každý příjemce dotace po ukončení realizace projektu povinen předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování čerpání dotace. Cílem závěrečné zprávy je vypořádání se s projektem a jeho rozpočtem přihlášeným do výběrového dotačního řízení.

Dotační řízení v oblasti životního prostředí probíhalo ve dvou kolech (jarním a podzimním) v roce 2002, 2003 a 2004 a jednokolově (jaro) v letech následujících. V roce 2008 se uskutečnilo rovněž mimořádné kolo dotačního řízení.

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje pro každé kolo dotačního řízení zpracovává statistické a analytické vyhodnocení přijatých a schválených dotací.Přejít na navigaci: