Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Životní prostředí / Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

 

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007–2013 přes 5 miliard eur pro financování ekologických projektů v České republice z evropských fondů. Objemem financí se jedná o druhý největší český operační program. Čerpá 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR.

Jeho cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.

 

Prioritní osy

Na základě analýzy životního prostředí ČR byly pro období 2007–2013 stanoveny následující prioritní osy :

  1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
  2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
  3. Udržitelné využívání zdrojů energie
  4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
  5. Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
  6. Zlepšení stavu přírody a krajiny
  7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
  8. Technická pomoc

Základním znakem prostředků poskytovaných z evropských fondů je nutnost veřejného spolufinancování. Žadatelé mohou z fondů EU získat dotaci až do výše 85 % celkové částky. Další část finančních prostředků může pokrýt SFŽP a státní rozpočet.

 

Operační program Životní prostředí připravil Státní fond životního prostředí (SFŽP) a Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ve spolupráci s Evropskou komisí (EK). Žádosti o dotaci přijímá a administruje SFŽP.

 

Ke každé žádosti musí Krajský úřad Středočeského kraje předem vydat stanovisko
z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje.
Stanovisko je jednou z příloh požadovaných k formuláři žádosti.


Kontakty pro konzultace ke stanovisku KÚSK

Prioritní osa Odpovědný referent Telefon E-mail
1 Dr. Ing. Marcela Burešová 257 280 562 buresovamar@kr-s.cz
1 Ing. Jaroslava Wolfová 257 280 638 wolfova@kr-s.cz
2, 3 Rudolf Patočka 257 280 348 patockarud@kr-s.cz
4 Ing. Jiří Stehlík 257 280 926 stehlik@kr-s.cz
6 Ing. Helena Kováčová 257 280 268 kovacova@kr-s.cz
7 Ing. Miroslava Novotná 257 280 858 novotnam@kr-s.cz
Natura 2000 Ing. Zdeňka Šímová 257 280 369 simova@kr-s.cz
EIA Ing. Simona Jandurová 257 280 803 jandurova@kr-s.cz
EIA Ing. Daniela Zemanová
257 280 345
zemanova@kr-s.cz

 

Další zdroje informací – zelená linka

Podrobné informace a podklady potřebné pro podání úspěšné žádosti o dotaci naleznete na internetových stránkách Operačního programu Životní prostředí  http://www.opzp.cz.

Žadatelé o dotace mohou využít rovněž  call centrum . Profesionálně vyškolení pracovníci poradí a pomohou na telefonním čísle 800 260 500 ve všední dny od 7:30 do 16:00. Své dotazy můžete také posílat na dotazy@sfzp.cz .

 Přejít na navigaci: