Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Životní prostředí / Odpadové hospodářství / Podrobné informace

Podrobné informace

Listování novinek: Jste na začátku 1-2 Jste na konci

Informace o náležitostech žádostí o udělení souhlasů dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

11.9.2006

Obecně pro provozování uvedených zařízení na území Středočeského kraje platí podmínka, že podnikatelský záměr musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje, upravující nakládání s odpady na jeho území. Závazná část byla schválena obecně závaznou vyhláškou dne 22.3.2005 a její znění je uvedeno taktéž na těchto webových stránkách.

Další náležitosti předmětné žádosti včetně postupu schvalování a návrhu provozního řádu jsou obsaženy v dokumentech na této stránce.

celý textListování novinek: Jste na začátku 1-2 Jste na konci

Přejít na navigaci: