Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Životní prostředí / Odpadové hospodářství / Materiály Středočeského kraje

Materiály Středočeského kraje

Listování novinek: Jste na začátku 1-5 6-6 Jste na konci

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje a jeho vyhodnocení

29.1.2013

Povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství kraje je stanovena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Plán odpadového hospodářství (POH) je základním dokumentem upravujícím nakládání s odpady ve Středočeském kraji. Účelem POH Středočeského kraje, který navazuje na již schválenou Krajskou koncepci hospodaření s odpady a vychází ze závazné části POH České republiky, je stanovení základních směrů a cílů při nakládání s odpady (předcházení vzniku, minimalizace vznikajícího množství, využívání vznikajících odpadů, omezení nepříznivého vlivu odpadů na ŽP). Současně POH Středočeského kraje stanoví konkrétní opatření, postupy a nástroje, jak cílů dosáhnout.

Dne 21. prosince 2004 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje. Dne 22. března 2005 byla vyhlášena ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje „obecně závazná vyhláška, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje“.

Dne 30. prosince 2008 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška Středočeského kraje ze dne 10. září 2008, kterou se vyhlašuje aktualizovaná závazná část Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje. Aktualizace se zaměřuje v první řadě na ty oblasti nakládání s odpady, které je Středočeský kraj schopen ovlivňovat. Jednou z podstatných změn je fakt, že veškeré materiály, které jsou používány pro terénní úpravy a rekultivace (je lhostejné, jestli se jedná o odpady nebo různé certifikované výrobky, často z odpadů vyráběné) musí svojí kvalitou splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 294/2005 Sb., upravující využití odpadu na povrchu terénu.


celý text


Aktualizovaná závazná část Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje.

13.1.2009

Dne 30.12.2008 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška Středočeského kraje ze dne 10.9.2008, kterou se vyhlašuje aktualizovaná závazná část Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje.

Aktualizace se zaměřuje v první řadě na ty oblasti nakládání s odpady, které je Středočeský kraj schopen ovlivňovat. celý text


Schválena aktualizace závazné části Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje

29.9.2008

Dne 10.9.2008 Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 43-27/2008/ZK schválilo aktualizaci závazné části Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje. celý text


Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje

29.12.2004

Povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství kraje je stanovena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Plán odpadového hospodářství je základním dokumentem upravujícím nakládání s odpady ve Středočeském kraji. Účelem POH Středočeského kraje, který navazuje na již schválenou Krajskou koncepci hospodaření s odpady a vychází ze závazné části POH České republiky je stanovení základních směrů a cílů při nakládání s odpady (předcházení vzniku, minimalizace vznikajícího množství, využívání vznikajících odpadů, omezení nepříznivého vlivu odpadů na ŽP). Současně POH Středočeského kraje stanoví konkrétní opatření, postupy a nástroje, jak cílů dosáhnout.

Dne 21.12. 2004 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje  Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje. Současně vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se vyhlašuje závazná část plánu odpadového hospodářství. Vyhláška nabude účinnosti 15 dnem následujícím po jejím vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

V příloze uvádíme schválenou verzi Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje:

celý textListování novinek: Jste na začátku 1-5 6-6 Jste na konci

Přejít na navigaci: