Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Životní prostředí / Ochrana ovzduší / Kompetence Krajského úřadu

Kompetence krajského úřadu na úseku ochrany ovzduší

Orgány ochrany ovzduší a jejich kompetence stanovuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.


 

Orgány ochrany ovzduší jsou dle § 27 zákona:

 • Ministerstvo životního prostředí
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Česká inspekce životního prostředí
 • Česká obchodní inspekce
 • krajské úřady
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností
 • obecní úřady
 • celní úřady
 • Ministerstvo zemědělství
 • (v případě vojenských újezdů pak újezdní úřady a Ministerstvo obrany)

 

Krajský úřad v přenesené působnosti vydává a stanovuje: 

 • stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování
 • závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje  
 • závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje
 • povolení provozu stacionárního zdroje
 • zvláštní podmínky provozu podle § 12 odst. 4 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pro stacionární zdroje, které v dané lokalitě významně přispívají k úrovni znečištění
 • stanovuje provozovateli zdroje znečišťování ovzduší poplatek za znečišťování ovzduší
 • ukládá kompenzační opatření dle § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 Přejít na navigaci: