Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Životní prostředí / Koncepce v oblasti ŽP / Program snižování emisí a Integrovaný program zlepšování kvality ovzduší

Program snižování emisí a Integrovaný program zlepšování kvality ovzduší Středočeského kraje

Program snižování emisí a Integrovaný program zlepšování kvality ovzduší Středočeského kraje a Programový dodatek k Programu snižování emisí a Integrovanému programu zlepšování kvality ovzduší Středočeského kraje


schváleny v roce 2005


Jedná se o dokumenty koncepční a analytické povahy, které mají pomoci při dlouhodobém pozitivním ovlivňování životního prostředí a ovzduší.


Jsou zde stanoveny cíle a priority z pohledu:

  • imisních limitů,
  • emisních stropů,
  • znečišťujících látek – především suspendovaný aerosol, oxidy dusíku,
  • území – především Beroun, Kladno, Mělník, Příbram,
  • zdrojů – malé zdroje (problém tuhých znečišťujících látek, NH3), mobilní zdroje (problém oxidů dusíku, CO, tuhých znečišťujících látek), zvlášť velké zdroje (problém SO2).


Programový dodatek obsahuje již řadu konkrétních projektů, které jsou v souladu s cíli obou programů.Přejít na navigaci: