Právní normy a předpisy

právní normy a předpisy


Integrovaná prevence je upravena následujícími právními předpisy:


Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí byl zakotven v legislativě EU směrnicí 2008/1/ES (dříve 96/61/ES) o IPPC. Dne 17.12.2010 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna směrnice o průmyslových emisích, která nahrazuje směrnici 2008/1/ES. Směrnice má číslo 2010/75/EU a do národní legislativy má být implementována do 24 měsíců. V současné době probíhá schvalovací řízení novely zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

 Přejít na navigaci: