Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Životní prostředí / Integrovaná prevence (IPPC) / Podrobné informace

Další informace o problematice IPPC

  zařízení podléhající IPPC

Integrované povolení se týká těchto zařízení: technická jednotka nebo technologická jednotka uvedená v příloze č.1 k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, nebo soubor souvisejících technických a technologických jednotek nacházejících se v jednom provozu, jestliže alespoň jedna tato jednotka je uvedena v příloze č.1 k tomuto zákonu a nejde-li o jednotky používané k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků a procesů; za zařízení se považují i další technické jednotky a technologické jednotky nebo jejich soubor neuvedené v příloze č.1 k zákonu, jestliže provozovatel zařízení pro ně požádá o vydání integrovaného povolení.

 

Seznam provozovatelů ve Středočeském kraji, kteří spadají pod zákon o integrované prevenci

 

1. Energetika     

1.1. Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW

 • Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
 • Cukrovary a lihovary TTD a.s.
 • ČEZ, a.s.
 • Dalkia Kolín, a.s.
 • Energotrans, a.s.
 • Kladno GT, s.r.o.
 • Příbramská teplárenská a.s.
 • RWE Transgas Net, s.r.o.
 • SPOLANA a.s.
 • SYNTHOS KRALUPY a.s.
 • ŠKO-ENERGO, s.r.o.

1.2. Rafinerie minerálních olejů a plynu

 • ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
 • PARAMO, a.s.

 

2. Výroba a zpracování kovů

2.2. Zařízení na výrobu surového železa nebo oceli (z prvotních nebo druhotných surovin), včetně kontinuálního lití, o kapacitě větší než 2,5 tun za hodinu

 • KOVOBRASIV Mníšek, spol. s.r.o.
 • POLDI Hütte s.r.o.

2.3. Zařízení na zpracování železných kovů

a) válcovny za tepla o kapacitě větší než 20 tun surové oceli za hodinu

 • Sochorová válcovna TŽ, a.s.

c) nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů se zpracovávaným množstvím větším než 2 tuny surové oceli za hodinu

 • Wiegel Žebrák žárové zinkování s.r.o.

2.4. Slévárny železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně

 • BUZULUK a.s.
 • ČKD Kutná Hora, a.s.
 • HSS, a.s.
 • SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.
 • ŠKODA AUTO  a.s.
 • TOS-MET spol. s.r.o.
 • UCB CONTIPROFILE, s.r.o.

2.5. Zařízení

a) na výrobu surových neželezných kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo elektrolytickými postupy

 • KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., Divize Kovohutě Mníšek
 • NIKOM, a.s.
 • SAFINA, a.s.

b) na tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 tuny denně u olova a kadmia nebo 20 tun denně u všech ostatních kovů

 • AKUMA, a.s.
 • ALUHUT a.s.
 • KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., Divize Kovohutě Čelákovice
 • Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
 • Ljunghall s.r.o.
 • METAL TRADE COMAX, a.s.
 • Sellier & Bellot a.s.

2.6. Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li objem lázní větší než 30 m3

 • AERO Vodochody a.s.
 • Apollo Metal, spol. s r.o.
 • BRANO-ATESO a.s., člen BRANO GROUP
 • BUZULUK a.s.
 • CVP Galvanika s.r.o.
 • Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o.
 • Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing Czech Republic, s.r.o.
 • RAVAK a.s.
 • ŠKODA AUTO a.s.
 • Toyota Peugeut Citroën Automobile Czech, s.r.o.

 

3. Zpracování nerostů

3.1. Zařízení na výrobu cementářského slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 tun denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 50 tun denně nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 tun denně

 • Cukrovary a lihovary TTD a.s.
 • Vápenka Čertovy schody, a.s.

3.3. Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 tun denně

 • MEFRIT spol. s r.o.
 • Crystal BOHEMIA, a.s.
 • KAVALIERGLASS, a.s.

3.5. Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu, o výrobní kapacitě větší než 75 tun denně anebo o kapacitě pecí větší než 4 m3 a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m3

 • LASSELSBERGER, a.s.
 • PARALAX, a.s.
 • TONDACH Česká republika s.r.o.
 • Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

 

4. Chemický průmysl

U kategorií průmyslových činností uvedených v této části se „výrobou“ rozumí výroba v průmyslovém měřítku pomocí chemických procesů, podle výčtu v oddílech 4.1 až 4.6.    


4.1. Chemická zařízení na výrobu základních organických chemických látek, jako jsou

a) jednoduché uhlovodíky (lineární nebo cyklické, nasycené nebo nenasycené, alifatické nebo aromatické)

 • Butadien Kralupy a.s.
 • ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
 • Lučební závody a.s. Kolín
 • Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
 • SYNTHOS KRALUPY a.s.

b) kyslíkaté deriváty uhlovodíků, jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, ethery, peroxidy, epoxidové pryskyřice

 • BIO Petrol, a.s.
 • Primagra, a.s.

d) organické sloučeniny dusíku, jako aminy, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, isokyanatany

 • Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
 • SAFINA, a.s.
 • SPOLANA a.s.

f) halogenderiváty uhlovodíků

 • SPOLANA a.s.

h) základní plastické hmoty (syntetická vlákna na bázi polymerů, vlákna na bázi celulózy)

 • BENET AUTOMOTIVE s.r.o.
 • Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o.
 • Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o.
 • Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing Czech Republic, s.r.o.
 • LAMINET s.r.o.
 • LINDE+WIEMANN CZ, s.r.o.
 • Magna Exteriors & Interiors (Nymburk) s.r.o.
 • METAL TRADE COMAX, a.s.
 • proseat Mladá Boleslav s.r.o.
 • RAVAK a.s.
 • Recticel Interiors CZ s.r.o.
 • SPOLANA a.s.
 • SYNTHOS KRALUPY a.s.

i) syntetické kaučuky

 • Sartomer Czech s.r.o.
 • SYNTHOS PBR s.r.o.

k) povrchově aktivní látky

 • Procter & Gamble – Rakona, s.r.o.

4.2. Chemická zařízení na výrobu základních anorganických chemických látek, jako jsou

a) plyny, jako čpavek, chlor nebo chlorovodík, fluor nebo fluorovodík, oxidy uhlíku, sloučeniny síry, oxidy dusíku, vodík, oxid siřičitý, karbonylchlorid

 • Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
 • SPOLANA a.s.

b) kyseliny, jako kyselina chromová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum, kyselina siřičitá

 • SAFINA, a.s.
 • SPOLANA a.s.

d) soli, jako chlorid amonný, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, perboritan, dusičnan stříbrný,

 • Kemwater ProChemie s.r.o.
 • Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
 • SAFINA a.s.
 • SPOLANA a.s.

4.4. Chemická zařízení na výrobu základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů

 • Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

4.5. Zařízení využívající chemické nebo biologické procesy k výrobě základních farmaceutických produktů

 • BAXTER BioScience s.r.o.
 • BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s.
 • Cayman Pharma s.r.o.
 • Chemoprojekt, a.s.
 • LONZA BIOTEC s.r.o.
 • VUAB Pharma a.s.

4.6. Chemická zařízení na výrobu výbušnin

 • Sellier & Bellot a.s.

 

5. Nakládání s odpady

5.1. Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 tun denně

 • .A.S.A., spol. s r.o.
 • AKM oil s.r.o.
 • ANBREMTALL, a.s.
 • AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
 • AVE Kralupy s.r.o.
 • BCD CZ a.s.
 • BDW LINE, spol. s r.o.
 • BIO CENTRUM spol. s r.o.
 • DEKONTA, a.s.
 • EUROSUP spol. s r.o.
 • Kovošrot Kladno a.s.
 • Limek plus spol. s r.o.
 • METAL TRADE COMAX, a.s.
 • Purum s.r.o.
 • REAL ECO TECHNIK s.r.o.
 • SPOLANA a.s.
 • WASTECH a.s.

5.4. Skládky, které přijímají více než 10 tun denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 tun, s výjimkou skládek inertního odpadu

 • .A.S.A. HP, spol. s r.o.
 • AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
 • AVE komunální služby s.r.o.
 • COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
 • COMPAG VOTICE s.r.o.
 • EKOLOGIE s.r.o.
 • EKOS Řevnice, spol. s r.o.
 • EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.
 • Obec Klášter Hradiště nad Jizerou
 • Obec Radim
 • REGIOS a.s.
 • RUMPOLD-P s.r.o.
 • Skládka Uhy, spol. s r.o.
 • SYNTHOS KRALUPY, a.s.
 • Technické služby Benešov, s.r.o.
 • Zdibe, spol. s r.o.

 

6. Ostatní průmyslové činnosti     

6.1. Průmyslové závody na výrobu

b) papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně

 • Papírny Bělá a.s.

6.4.

a) jatka o kapacitě porážky větší než 50 tun jatečně opracovaných těl denně

 • JATKY Český Brod a.s.
 • MASNA Příbram, spol. s.r.o.
 • RABBIT Trhový Štěpánov a.s.

b) zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv

- z živočišných surovin (jiných než mléka), o výrobní kapacitě větší než 75 tun hotových výrobků denně

- z rostlinných surovin, o výrobní kapacitě větší než 300 tun hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí)

 • AFEED CZ, a.s.
 • AgroZZN, a.s.
 • Czech inn properties s.r.o.
 • Heineken Česká republika, a.s.
 • Kofola a.s.
 • Plzeňský Prazdroj, a.s.
 • Poděbradka, a.s.
 • Primagra, a.s.
 • RABBIT Chotýšany a.s.
 • RABBIT Trhový Štěpánov a.s.
 • Tereos TTD, a.s.
 • VESETA spol. s r.o.

c) zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok)

 • Danone a.s.

6.6. Zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat mající prostor pro více než

a) 40 000 kusů drůbeže

 • AGP Beroun – Agropodnik, a.s.
 • AGT-CHEM s.r.o.
 • ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA
 • DRŮBEŽ LIBLICE s.r.o.
 • DZS STRUHAŘOV a.s.
 • Hořanská a.s.
 • JANKRI, s.r.o.
 • LIPRA PORK, a.s.
 • Ludmila Balková
 • Mydlářka a.s.
 • OVUS-podnik živočišné výroby, spol. s r.o.
 • PROAGRO Nymburk a.s.
 • RABBIT Trhový Štěpánov a.s.
 • UNIKOM, a.s. 
 • Vodňanské kuře, s.r.o. 
 • XAVERgen a.s. Praha
 • ZD Březina nad Jizerou
 • ZD Trhový Štěpánov
 • Zemědělská akciová společnost HLUBOŠ
 • Zemědělská Cítov a.s.
 • Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku

b) 2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg)

 • AGP Beroun-Agropodnik, a.s.
 • ANIMO Žatec, a.s.
 • LIPRA PORK, a.s.
 • Mydlářka a.s.
 • PROAGRO Nymburk a.s.
 • UNIKOM, a.s.
 • Velkovýkrmny Mělník a.s.
 • Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice
 • Zemědělská akciová společnost HLUBOŠ 

c) 750 kusů prasnic

 • AGPI a.s.
 • HÁJEK, spol. s r.o.
 • LIPRA PORK, a.s.
 • Mydlářka a.s.
 • Podnik živočišné výroby, a.s.
 • PROAGRO Nymburk a.s.
 • Vodňanské kuře, s.r.o.
 • Zemědělská akciová společnost HLUBOŠ

6.7. Zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo výrobků používající organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, pokovování, odmašťování, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci, o spotřebě organického rozpouštědla větší než 150 kg za hodinu nebo větší než 200 t za rok

 • Ball Aerocan CZ s.r.o.
 • Obchodní tiskárny, akciová společnost
 • Magna Exteriors & Interiére (Nymburk) s.r.o.
 • METAL TRADE COMAX, a.s.
 • ŠKODA AUTO a.s.
 • Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech, s.r.o.

 

Další informace o problematice IPPC můžete získat na těchto orgánech a institucích: 
Ministerstvo životního prostředí ČRInformační centrum IPPC, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství ČR, Komise Evropských společenství, generální ředitelství pro životní prostředí Přejít na navigaci: