Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Životní prostředí / Environmentální vzdělávání

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)

Velikonoční dílny - Poděbrady Nosorožík kapucínek Školní projekt Voda - Městec Králové Závěrečná konference školního projektu Voda Ekocentrum Vlašim Závěrečná konference školního projektu Voda


Co je to EVVO


Okresní sdružení ČSOP Benešov – Středočeské kolo ekologické olympiády 2012 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále EVVO) by měla vést k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách. (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, §16)

Většina legislativních opatření zaměřených na zlepšení stavu životního prostředí je postavena na zásadě osobní odpovědnosti, ke které musí být lidé připraveni. Lidé by měli změnit svůj vztah k přírodnímu prostředí na kladný, zajímat se o stav a vývoj životního prostředí, změnit své postoje a hodnoty, naučit se předpokládat důsledky svého jednání a vyvarovat se jich předem. Proto je velmi důležitá EVVO, která by se měla připojit ke všeobecnému vzdělávání všech členů společnosti. Pro ochranu životního prostředí jsou sice legislativní a ekonomické nástroje nutné, ale kladný vztah společnosti k němu, který je podmínkou správného chování a jednání i v situacích, které nelze právně ošetřit, zabezpečit nemohou.


Jak je realizováno EVVO ve Středočeském kraji


ZO ČSOP RÚ Kladruby – Zabezpečení tahových cest obojživelníků Prioritou Středočeského kraje je vytvořit funkční systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje zaměřujícího se rovnoměrně na všechny skupiny obyvatel, oblasti života a celé území kraje. Na teoretické úrovni je jeho snaha podložena rozhodujícím dokumentem Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje v letech 2011–2020 (dále Koncepce EVVO SK).

Na praktické úrovni Středočeský kraj zvolil cestu zajišťování a naplňování Koncepce EVVO SK na principu žádostí o financování konkrétního projektu od jednotlivých žadatelů z celého Středočeského kraje, kteří se environmentální výchovou a osvětou zabývají.

Projekty, které jsou schvalovány, musejí být v souladu se strategickými oblastmi Koncepce EVVO SK v letech 2011–2020  a s úkoly akčního plánu Koncepce EVVO SK v letech 2011–2020 .

V současné době se Středočeský kraj naplňuje v oblasti EVVO několik hlavních cílů:

K realizaci těchto cílů využívá z hlediska finančního zajištění více zdrojů:


Kde hledat další informace k EVVO


Veškeré informace týkající se EVVO SK naleznete na internetových stránkách http://evvo.kr-stredocesky.cz, které vznikly v rámci projektu OP RLZ „Rozvoj sítě krajských středisek EVVO Středočeského kraje“.


www.stredoceska-evvo.cz


Přejít na navigaci: