Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Zdravotnictví / Zdravotnická zařízení

Městská nemocnice Městec Králové a.s.

Rozsah poskytované zdravotní péče:

Nemocnice se nachází v klidném, příjemném prostředí s lesoparkem na okraji menšího města a poskytuje péči téměř na 200 lůžkách v těchto oborech:

Chirurgie: 24 lůžek - v nově zrekonstruovaných sálech se provádí operační výkony v rozsahu kompletní všeobecné chirurgie, úrazové chirurgie a urologie. Součástí oddělení je i denní stacionář pro pacienty po menších výkonech v oborech chirurgie, urologie a gynekologie.

Interna: na 20 ti lůžkách je poskytována diagnostická a léčebná péče ve všech základních oborech interní medicíny včetně konziliárních vyšetření a návaznosti na další obory (neurologie, invazivní kardiologie, angiologie, endokrinologická a metabolická péče, TRN, onkologie,rehabilitace, atd.). Tři lůžka jsou vybavena speciální monitorovací technikou a příslušenstvím pro intenzivní péči. Pečujeme i o akutní stavy včetně akutních srdečních infarktů, mozkových příhod, plicních embolií a dalších závažných interních příhod, často ve spolupráci se specializovanými fakultními pracovišti. Úzce spolupracujeme s naším chirurgickým oddělením a oddělením následné péče. Oddělení je zařízeno moderními 2-4 lůžkovými pokoji se samostatným hygienickým vybavením, k dispozici je nadstandardní pokoj.

Oddělení následné péče: poskytuje péči převážně starším pacientům, kteří po proběhlém akutním onemocnění, při progresi chronického onemocnění či zhoršení psychických funkcí vyžadují déle trvající léčbu, léčebnou rehabilitaci nebo ošetřovatelskou péči. Nejčastější diagnosy při přijetí: stavy po CMP, po operacích

(ortopedických, traumatologických atd.), chron. interní onemocnění(ICHS,ICHDK, komplikace diabetu, malnutrice, CHOPN), choroby pohybového aparátu, onkologické diagnosy, chronické rány, pacienti s gerontopsychiatrickou problematikou.

OCHRIP: nové oddělení, které na 8 lůžkách dlouhodobě pečuje o pacienty se selháním jedné a více základních životních funkcí.

Část ambulantní:

Ambulance všeobecné chirurgie s nepřetržitým provozem, urologická, proktokolická, ortopedická, gynekologická, rehabilitační.

Ambulance všeobecné interny, kardiologie, gastroenterologie, diabetologie, alergologie, endokrinologie.

Geriatrická ambulance – jediná v širokém okolí – je vedena atestovaným geriatrem a zabývá se celostným pohledem na geriatrického. pacienta – nad 65 let věku - zvláště se zaměřuje na psychické poruchy ve stáří.

Onkologický stacionář – „léčit se v domácím prostředí je nejlepší, odpadne složité dojíždění do vzdálených center a to je pro pacienta velmi zatěžující“ – to je krédo vedoucího onkologického pracoviště v naší nemocnici.

Adresa a kontakty

Adresa:Prezidenta Beneše 343, Městec Králové, 28903
Telefon:325633161
E-mail:mares@nemmk.cz
Fax:325644246
WWW:http://www.nemmk.cz

Další informace

Zřizovatel:právnická osoba
Ředitel:MUDr. Otakar Mareš - ředitel

Přejít na navigaci: