Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Zdravotnictví / Nepoužitelná léčiva

Odstranění nepoužitelných léčiv od obyvatelstva

Informace pro veřejnost

  • nepoužitá, poškozená a prošlá léčiva odevzdávejte do lékárny 
  • léčiva můžete vrátit do kterékoli lékárny ve Středočeském kraji 
  • lékárny mají povinnost tato léčiva převzít a zajistit jejich odstranění prostřednicvím oprávněných osob
  • krajský úřad organizuje svoz a zneškodnění tohoto odpadu z lékáren, které se přihlásily do centrálního svozu, ostatní lékárny musí mít uzavřenou smlouvu na odstranění tohoto odpadu se subjektem, který disponuje oprávněním dle § 88  odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.       

Informace pro lékárny

  • krajský úřad (dále jen KÚ) má povinnost proplácet odvoz a odstranění nepoužitelných léčiv vybraných lékárnami od obyvatelstva  
  • KÚ zajistil centrální svoz prostřednictvím Nemocnice „Rudolfa a Stefanie“ Benešov, a.s., nemocnicí SČK pro lékárny, které se zapojily do tohoto svozu, těm byly pořízeny Klinix Boxy na shromažďování těchto léčiv a pravidelně probíhá svoz dle  stanovených termínů (1 x za ¼ roku)  
  • lékárnám, které se nezapojily do tohoto centrálního svozu  a mají na odstranění nepoužitelných léčiv od obyvatelstva zajištěného jiného zprostředkovatele, náklady spojené s odstraněním  taktéž hradí KÚ  
  • v případě, že se lékárna chce připojit do centrálního svozu nebo získat informace, může se obrátit na e-mailovou adresu: michalkova@kr-s.cz  nebo na tel. 257 280 459 - Lenka Michálková, DiS. 


Přejít na navigaci: