Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Zdravotnictví

Zdravotnictví Středočeského kraje

informace

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR - Screeningové programy

 

Zdravotnictví Středočeského kraje netvoří pouze nemocnice, ale zahrnuje síť lékařů primární péče, ambulantních specialistů, lékáren, domácí zdravotní péče, dopravní zdravotní služby, léčeben dlouhodobě nemocných, odborných ústavů, dětských léčeben, lázní a samozřejmě i síť poskytovatelů tzv. nelékařské zdravotní péče – psychologové, logopedi apod. Zásadní postavení má zdravotnická záchranná služba. Pouze vzájemnou spoluprácí všech výše zmíněných složek může být péče o pacienta komplexní a ucelená.


Středočeský kraj je zakladatelem 5 akciových společností – nemocnic:
 • 
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.   
 •  Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje , jejíž součástí je i Léčebna dlouhodobě nemocných Na Vojkově a Nemocnice Kutná Hora
 • 
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
 •  Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
 •  Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
 
Dále je Středočeský kraj zřizovatelem 5 příspěvkových organizací:
 •  Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace 
 •  Dětské centrum Strančice, příspěvková organizace 
 • 
Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace 
 •  Dětské centrum Kolín, příspěvková organizace     
 • 
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace

 Přejít na navigaci: