Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Volný čas / Kultura

Kultura ve Středočeském kraji

Volný čas tvoří podstatnou část lidského života. K jeho aktivnímu využití a naplnění se snaží přispět i Středočeský kraj. Jedná se především o podporu kultury a kulturního žití s tím, aby životy lidí, kteří na území kraje bydlí, nebo kraj navštíví, byly plnější, bohatší, veselejší. Středočeský kraj si uvědomuje skutečnost, že kultura je významným sjednocujícím činitelem, který propojuje a spojuje různé oblasti lidské činnosti, společenského života a tím i lidi samotné, prostřednictvím umění, muzeí, galerií, knihoven, festivalů, památkové péče, ochrany přírody, tisku, filmu, rozhlasu atp.


Přejít na navigaci: