Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Územní plánování, povolování staveb / Územní plánování - kraj

Územní plánování ve Středočeském kraji

Středočeský kraj vykonává v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcích předpisů v přenesené působnosti státní správu na úseku územního plánování. Krajský úřad, Odbor regionálního rozvoje tedy působí mj. jako pořizovatel územně analytických podkladů (ÚAP) a Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK).

ÚAP Středočeského kraje v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje území byly kladně projednány Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 10. 9. 2008. První úplnou aktualizaci opět kladně projednalo Zastupitelstvo Středočeského kraje dne 11. 11. 2011. ÚAP Středočeského kraje  jsou průběžně aktualizovány a jsou zveřejněny na webových stránkách Středočeského kraje.

 
Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o vydání ZÚR SK dne 19. 12. 2011 usnesením č. 4–20/2011/ZK. ZÚR SK byly vydány formou opatření obecné povahy dne 7. 2. 2012. Dle § 187 odst. 3 stavebního zákona nahrazují ZÚR SK pořízené a schválené územní plány velkých územních celků. ZÚR SK nabyly účinnosti dne 22. února. 2012.

Přejít na navigaci: