Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Sociální oblast / Sociální práce

Sociální práce

Od 1. 1. 2012 mají obecní úřady povinnost provádět činnosti sociální práce.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Obecní úřady III. typu a krajské úřady realizují činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob.

Sociální pracovníci jsou na základě souhlasu osoby, která se nachází v nepříznivé sociální situaci nebo je ohrožena sociálním vyloučením anebo se v tomto stavu nachází, oprávněni v souvislosti s plněním uvedeného úkolů vstupovat do obydlí, v němž tato osoba žije, a to s cílem vykonávat činnosti sociální práce. Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat průkazem vydaným příslušným úřadem.

Dále jsou povinni vést Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.

Krajský úřad dále na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje a koordinuje uvedené  činnosti sociální práce.

 Obecní úřady III. typu (obecní úřady obce s rozšířenou působností) ve Středočeském kraji naleznete zde

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Obecní úřady II. a III. typu realizují činnosti sociální práce při řešení situace osob v hmotné nouzi nebo jsou hmotnou nouzí ohroženi.

Sociální pracovníci jsou na základě souhlasu osoby, která se nachází v hmotné nouzi nebo je hmotnou nouzí ohrožena, oprávněni v souvislosti s plněním uvedeného úkolů vstupovat do obydlí, v němž tato osoba žije, a to s cílem vykonávat činnosti sociální práce. Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat průkazem vydaným příslušným úřadem.

Dále jsou povinni vést Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.

Příslušné obecní úřady  ve Středočeském kraji:

III. typu (obecní úřady obce s rozšířenou působností) naleznete zde

II. typu (pověřené obecní úřady) naleznete zde

Krajský úřad na všech úsecích sociální práce provádí kontrolní a metodickou činnost vůči uvedeným obecním úřadům.

V případě dalších dotazů se obraťte na paní Jitku Cardovou, tel.: 257 280 194, e-mail.: cardova@kr-s.czPřejít na navigaci: