Kontrolní činnost - registrace poskytovatelů sociálních služeb

Registrace poskytovatelů - seznam kapitol (skrýt)

Kontrolní činnost - registrace poskytovatelů sociálních služeb

Registrující orgán (krajský úřad) je od 1. 8. 2009 oprávněn ke kontrole plnění podmínek stanovených pro registraci poskytování sociálních služeb dle ustanovení § 82 a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Právní normy upravující průběh kontrolní činnosti:

  • zákon  č. 108/2006  Sb., o  sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon  č. 552//1991 Sb., o  státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 505/2006   Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  

Věcné zaměření kontrolní činnosti

 

Plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb, kterým vydal příslušný krajský úřad rozhodnutí o registraci.


Cíl kontroly


Prověřit zda jsou nadále plněny všechny podmínky registrace podle  § 79,  § 80  a § 82  a § 89 odst. 7 zákona  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 
Přejít na navigaci: