Plán kontrol registrujícího orgánu poskytovatelů sociálních služeb na 1. pololetí roku 2012

Plány kontrol - seznam kapitol (skrýt)

Plán kontrol registrujícího orgánu poskytovatelů sociálních služeb na 1. pololetí roku 2012

P L Á N   K O N T R O L N Í   Č I N NO S T I

 

na I. pololetí  roku 2012  -  plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb

Kontrolovaní poskytovatelé sociálních služeb termín kontroly  vedoucí kontrolní skupiny člen kontrolní skupiny
DPS Buštěhrad
Revoluční 323/6
273 43 Buštěhrad
únor Alena Kultová Libuše Pazáková
Domov Na Výsluní, Hořovice
Pražská 932/48a
268 01 Hořovice
březen Alena Kultová Libuše Pazáková
Český červený kříž
Bezručova 928
Beroun-Město
266 01 Beroun 1
březen Libuše Pazáková Alena Kultová
Domov Domino, poskytovatel sociálních
služeb Zavidov
Zavidov 117
270 35 Petrovice u Rakovníka
duben  Alena Kultová Libuše Pazáková
Denní centrum pro seniory JIZERA, o.s.
Školní 1112
294 01 Bakov nad Jizerou
duben  Libuše Pazáková Alena Kultová
Domov Dolní Cetno, poskytovatel sociálních
služeb
Dolní Cetno 28
Niměřice
294 30 Dolní Cetno
květen Libuše Pazáková Alena Kultová
Centrum pro seniory Kolín, o.s.
Karlovo námestí 47
Kolín I
280 02 Kolín 2
květen Libuše Pazáková Alena Kultová
Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních
služeb
Kolešovice 180
270 02 Kolešovice
červen  Alena Kultová Libuše Pazáková
Společenství Dobromysl
Srbeč 39
270 65 Srbeč
červen  Alena Kultová Libuše PazákováPrávní úprava :

1. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

2. zákon č. 552//1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

3. vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění

pozdějších předpisů

cné zaměření kontroly :

Plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb, kterým vydal krajský

úřad rozhodnutí o registraci.

Cíl kontroly :

Prověřit, zda jsou nadále plněny všechny podmínky registrace podle § 79, § 80 a § 82 a § 89 odst. 7

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovala: Libuše Pazáková

V Praze dne 6. 1. 2012

 
Přejít na navigaci: