Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Sociální oblast / Prevence kriminality

Program prevence kriminality na rok 2014

Prevence kriminality - seznam kapitol (skrýt)

Program prevence kriminality na rok 2014

Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2014


V souladu se „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (schváleno Usnesením vlády č. 925 ze dne 14. prosince 2011) byl vyhlášen Program prevence kriminality na rok 2014, v rámci kterého budou poskytovány státní účelové dotace na projekty prevence kriminality.

Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2014 může být pouze obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.


Další podrobnosti naleznete na:

http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d


Termín pro podání žádosti
v souladu se Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na rok 2014 je stanoven na 14. února 2014 (rozhoduje razítko pošty nebo podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje). Žádosti zasílejte na adresu:

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor sociálních věcí

JUDr. Milan Fára

Zborovská 11

150 21 Praha 5 


Případné další informace Vám poskytne:
konzultant OPK MV ČR, PhDr. Ivana Dostálová, tel: 974 832 074, e-mail: ivana.dostalova@mvcr.cz nebo krajský koordinátor prevence kriminality, JUDr. Milan Fára, tel: 257 280 890, e-mail: faram@kr-s.cz .

 

 
Přejít na navigaci: