Přehled hlavních událostí Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb

2008-2009 - seznam kapitol (skrýt)

Přehled hlavních událostí Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb

 

2005 Rada kraje vzala na vědomí „Návrh směrů rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji  /Usnesení č.04-03/2005/RK/

 

Tento dokument označuje komunitní plánování sociálních služeb (spolu se zaváděním standardů kvality a zdokonalováním grantového systému) za jeden z procesů, prostřednictvím kterého bude Středočeský kraj naplňovat své cíle v sociální oblasti.

 

16.2. 2005 Rada kraje schválila záměr Zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb ve Středočeském kraji /Usnesení č.07-04/2005/RK/

 

27.6. 2005 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo Zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb ve Středočeském kraji /Usnesení č.95-5/2005/ZK/

 

24.8. 2005 Rada kraje schválila novelizaci Zásad integrovaného grantového řízení Středočeského kraje v oblasti sociální. Zásady obsahují změny i v oblasti hodnocení předkládaných projektů: „Při hodnocení je přihlíženo k projektům organizací, které poskytují sociální služby zahrnuté v komunitním plánu obce (mikroregionu) a tuto skutečnost doloží.“ /Usnesení č.04-17/2005/RK/

 

Září - říjen 2006 v rámci pilotního projektu budoucí krajští metodici Středočeského kraje proškolili 6 triád (zadavatel – poskytovatel – uživatel). Vyškolení posluchači se budou věnovat komunitnímu plánování sociálních služeb v regionech - Neratovice, Rakovník, Brandýs n. Labem – Stará Boleslav, Karlštejnsko, Mnichovo Hradiště, Velvary.

 

27.2. 2007 bylo ukončeno vzdělávání pro krajské metodiky komunitního plánování sociálních služeb. Informace zde:

 

23.3. 2007 bylo uskutečněno 1. pracovní setkání koordinátorů KPSS z jednotlivých obcí Středočeského kraje.

 

4.4. 2007 Rada kraje svým /Usnesením č.009-8/2007/RK/ schválila:

1. Strategii tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji

2. Složení krajské koordinační skupiny pro plánování sociálních služeb

3. Statut krajské koordinační skupiny pro plánování sociálních služeb

 

25.4. 2007 – 1. zasedání krajské koordinační skupiny plánování sociálních služeb

květen 2007 - jednotlivé pracovní skupiny zahájily svoji činnost

 

13.8. 2007 Rada kraje svým usnesením schválila Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeské kraje 2008-2009  /Usnesení č.004-21/2007/RK/

 

17.9. 2007 Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č.61-21/2007/ZK schválilo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje 2008-2009

 

4.12. 2007 se konala I.. krajská konference sociálních služeb "Plánování - partnerství - spolupráce"

 

10.12. 2008 se konala II. krajská konference „Den sociálních služeb ve Středočeském kraji“

 

2.6. 2009 pracovní setkání celé organizační struktury Plánování rozvoje sociálních služeb

 

8.7. 2009 bylo zahájeno vnitřní připomínkování pracovní verze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na léta 2010-2011, připomínkování ukončeno 17.7. 2009

 

20.7. 2009 schválila Rada Středočeského kraje Usnesením č.056-28/2009/RK:

  • Návrh struktury „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb  ve Středočeském kraji 2010-2011“
  • Návrh složení Krajské koordinační komise pro plánování rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje
  • Návrh organizační struktury plánování rozvoje sociálních služeb  ve Středočeském kraji
  • Návrh novelizace Statutu krajské koordinační komise pro plánování rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji 

 

20.7.2009 vyhlášení veřejné soutěže: Plánujte s námi aneb rozvoj sociálních služeb ve Středočeském kraji. Přihlášky do soutěže je možno zaslat do 31.8. 2009.

 

23.7. 2009 bylo zahájeno veřejné připomínkování pracovní verze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na léta 2010-2011 (pouze části, které se týkala cílů a opatření), připomínkování ukončeno 5.8.2009.

 

31.8.2009 ukončení možnosti přihlášení do veřejné soutěže: Plánujte s námi aneb rozvoj sociálních služeb ve Středočeském kraji

 

25.8.2009 – předložení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na léta 2010-2011 do Výboru pro sociální věci (dokument byl schválen a doporučen ke schválení Radě a Zastupitelstvu Středočeského kraje).

 

31.8. 2009 – předložení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na léta 2010-2011 do Rady kraje  (dokument byl schválen Usnesením č. 075-31/2009/RK a doporučen ke schválení Zastupitelstvu Středočeského kraje).

 

12.10. 2009 – předložení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na léta 2010-2011 do Zastupitelstva kraje (dokument byl schválen Usnesením č. 076-6/2009/ZK).

 

19.10.2009 – III. celokrajský seminář k sociálním službám, přihlášky a další informace budou uveřejněny v průběhu konce srpna a začátku září

 

19.10.2009 – slavnostní vyhlášení veřejné soutěže: Plánujte s námi aneb rozvoj sociálních služeb ve Středočeském kraji, předání věcných cen

 

 
Přejít na navigaci: