Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Sociální oblast / Plánování rozvoje sociálních služeb

PLÁNOVANÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Plánování rozvoje sociálních služeb - seznam kapitol (skrýt)

PLÁNOVANÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje na období 2012-2013

Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č.21-19/2011/ZK a usnesením Rady Středočeského kraje č.008-42/2011/RK ze dne 11.11.2011 byl schválen nový Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje na období  2012-2013. 

Nový Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje vychází z plánu předchozího, z potřeb identifikovaných poskytovateli sociálních služeb, kteří jsou zapojeni do procesu plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni kraje a z podkladů komunitních plánů obcí. Samotný plán byl podroben vnitřnímu připomínkování v rámci odboru sociálních věci KÚ SK a jeho strategická část byla připomínkována veřejností, poskytovateli sociálních služeb a zástupci obcí. Dokument obsahuje obecné oblasti podpory kraje v rámci zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb na svém území. Nosná část plánu se týká přímo cílů a opatření pro jednotlivé cílové skupiny.

 

 

 

 

 
Přejít na navigaci: