Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Sociální oblast / Integrace menšin / Integrace azylantů a cizinců

Zdroje informací pro cizince v ČR

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje ve spolupráci s

                                                     Občanským sdružením Slovo 21

upozorňuje na kontakty - INTERNETOVÉ  INFORMAČNÍ  STRÁNKY  PRO  CIZINCE  ŽIJÍCÍ  V  ČESKÉ  REPUBLICE:

http://www.cizinci.cz/  -      Informuje o opatřeních a změnách vztahujících se k intergraci cizinců (související
                                      právní předpisy ČR a EU, koncepční a politické dokumenty, mezinárodní úmluvy, projekty,
                                      studie a výzkumné zprávy).

http://www.domavcr.cz/  - Stránka provozovaná Mezinárodní organizací pro migraci, která byla vytvořena za 
                                       finanční podpory MPSV, vznikla s cílem poskytnout cizincům dostatek srozumitelných 
                                       informací o životě v ČR (praktické pokyny, jak řešit konkrétní problémy, kontakty na
                                       úřady i na nestátní organizace, kalendář akcí).

http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/cizinci_uvod   -

                                       Stránka je určena jak odborné, tak i laické veřejnosti. Účelem je poskytnout maximum
                                       přesných informací, zasazených do kontextu tak, aby návštěvník stránek mohl rychle získat
                                       základní a zároveň spolehlivý a vyvážený přehled o životě cizinců v ČR. Protože samotné
                                       vybrané číselné informace takový přehled neposkytují, je každá kapitola doplněna textovým
                                       úvodem, jenž by měl čtenáře srozumitelným jazykem informovat o legislativním i praktickém
                                       kontextu vybrané sociální oblasti.

http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/1414-11-r_2011  -  Cizinci v ČR 2011 
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/1118-11-r_2011  -  Život cizinců v ČR 2011
http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/p/1377-06  -  Cizinci v regionech ČR
http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/p/1126-05  -  Gender a cizinci

http://www.cicpraha.org/ - Centrum pro integraci cizinců, Praha 3

http://www.opu.cz/ - Organizace pro pomoc uprchlíkům, Praha 7

 http://www.migraceonline.cz/  -       Multikulturní centrum Praha přináší na své stránce všeobecné   
                                                     informace o migraci zejména pro nevládní organizace a odbornou 
                                                     veřejnost - obecné informace, články,  odborné studie, diskuse, anonce na
                                                     výstavy a projekty.

http://www.p-p-i.cz - Poradna pro integraci, Praha 1 Přejít na navigaci: