KA 9 - MANAGEMENT DOBROVOLNICTVÍ V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH SK

Evropský sociální fond

 "Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR"

 

Klíčová aktivita 9 se zaměřuje na rozvoj managementu dobrovolnictví v pobytových sociálních službách pro seniory a pobytových sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením ve Středočeském kraji.

 

Časový harmonogram:

Zahájení a ukončení zakázky - vzdělávání: 20.8.2012 – 31.7.2013

 

Oslovení a výběr podpořených organizací a osob včetně výběru místa konání: 20.8.2012 – 31.12.2012 - účastníci školení budou vybráni ve spolupráci mezi zadavatelem (Středočeský kraj) a vybraným dodavatelem.

 

Dodavatel:

Na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. 042-26/2012/RK ze dne 02.07.2012 byla dne 13.8.2012 uzavřena Smlouva o dílo č. 2012/SOC/KA 8 mezi Středočeským krajem a Vzdělávacím institutem Středočeského kraje, V Kolonii 1804, 288 02  Nymburk.

 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele, že pro objednatele zorganizuje a zajistí komplex aktivit „Klíčová aktivita 9 – Management dobrovolnictví v příspěvkových organizacích Středočeského kraje“ v rámci projektu Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji, reg. č. 1.04/3.1.00/05. 00049.

 

Další informace:
informace o projektu, operačním programu, veřejných zakázkách apod. také k dispozici na webových stránkách Evropského sociálního fondu v ČR http://www.esfcr.cz/

 

Na této stránce Vás budeme průběžně informovat o postupu této klíčové aktivity:

  - realizace klíčové aktivity ukončena 31.7.2013 Přejít na navigaci: