Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Sociální oblast / Individuální projekt - Zvyšování kvality soc. služeb v SK

Individuální projekt - Zvyšování kvality soc. služeb v SK

Evropský sociální fond
"Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR"
Název projektu: Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji
Realizátor: Středočeský kraj
Region: Středočeský kraj

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00049

Částka/rozpočet projektu: 31 558 470,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. srpen 2011 až 31. červenec 2013 (24 měsíců)
Projektový manager projektu / kontaktní osoba: Ing. Václav Váňa, tel.: 257 280 496, e-mail: vana@kr-s.cz
Popis projektu:
Realizovaný projekt se zaměřuje na všechny PO zřizované krajem; na poskytovatele pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením nezřizované krajem; na poskytovatelé pečovatelské služby; sociální pracovníky obcí a kraje. Proškolení zaměstnanců umožní zvýšit kvalitu a provázanost služeb. Projekt se nezaměřuje na zaměstnance všech sociálních služeb v SK (např. na služby soc. prevence).

Cílem projektu je vzdělat zaměstnance v sociálních službách na všech úrovních (management i přímá péče) a nepřímo také zaručit i uživatelům kvalitní a bezpečné sociální služby. Dojde ke vzdělání pracovníků prostřednictvím konkrétních klíčových aktivit, k vytvoření podkladů pro kvalitní poskytování služeb, k podpoře managementu dobrovolnictví / programů apod. Cíle projektu budou dosahovány prostřednictvím vzdělávacích aktivit a aktivit prohlubujících kvalitu - akreditované kurzy; konzultace na místě; cvičné audity; apod.

Klíčové aktivity (3-9) budou zajištěny dodavatelsky na základě vypsaných výběr. řízení.
Cílové skupiny:
- Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám
- Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace
Průběh projektu:
V průběhu projektu bude realizováno 9 klíčových aktivit:
1) ŘÍZENÍ PROJEKTU - ukončeno
2) PUBLICITA - ukončeno
3) VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE KLÍČOVÝCH AKTIVIT SKRZE KOORDINÁTORA -
Dodavatel vzešel z výběrového řízení. Aktivita byla ukončena
Vybraný dodavatel:
Název:
CGB-Consult, s.r.o.
IČ: 25100921; Sídlo: Prvního pluku 12a, 186 00 Praha 8; S vybraným dodavatelem byla uzavřena smlouva 31.8.2011.

Realizace klíčových aktivit vzdělávání 4 - 9 viz jednotlivé záložky

Další informace:
informace o projektu, operačním programu, veřejných zakázkách apod. také k dispozici na webových stránkách Evropského sociálního fondu v ČR http://www.esfcr.cz/


Dokumenty:

Metodika individuálního projektu „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ CZ 1.04/3.1.00/05.00049 (2561 kB)Vyhlášené veřejné zakázky:

Klíčová aktivita č.4
1) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ PŘÍLOH - 
„Klíčová aktivita 4 – Vzdělávací aktivity zaměřené na efektivnější řízenípobytových sociálních služeb pro seniory ve Středočeském kraji“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám klíčové aktivity č. 4 (339 kB) (339 kB)

Klíčová aktivita č.5
2) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ PŘÍLOH - 
„Klíčová aktivita 5 – Vzdělávací aktivity zaměřené na pracovníky v přímé péči pobytových sociálních služeb pro seniory ve Středočeském kraji“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám klíčové aktivity č. 5 (115 kB)

Klíčová aktivita č.6
3) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ PŘÍLOH - 
„Klíčová aktivita 6 – Vzdělávací aktivity zaměřené na pracovníky pečovatelské služby a sociální pracovníky obcí a kraje“ 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám klíčové aktivity č. 6 (112 kB)

Klíčová aktivita č.7
4) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ PŘÍLOH -
„Klíčová aktivita 7 – Vzdělávací aktivity zaměřené na efektivnější řízení pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Středočeském kraji“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám klíčové aktivity č. 7 (343 kB)

Klíčová aktivita č.8
5) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ PŘÍLOH - 
„Klíčová aktivita 8 – Vzdělávací aktivity zaměřené na pracovníky v přímé péči pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám klíčové aktivity č. 8 (112 kB)

Klíčová aktivita č.9
6) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ PŘÍLOH - 
„Klíčová aktivita 9 – Management dobrovolnictví v příspěvkových organizacích Středočeského kraje“ 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám klíčové aktivity č. 9 (112 kB)

Přejít na navigaci: