Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Sociální oblast / Granty

rok 2014

Granty - seznam kapitol (skrýt)

rok 2014

Středočeský Humanitární fond - sociální oblast - grantové řízení pro rok 2014

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 74-8/2013/ZK ze dne 23. září 2013 vyhlásil hejtman Středočeského kraje výzvu pro podávání žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje pro rok 2014.

Žádosti lze podávat elektronicky v termínu od 4. listopadu 2013 (9:00 hod.) do 20. prosince 2013 (14:00 hod.) prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz .  
Zároveň se žádosti podávají písemně na příslušném formuláři vygenerovaném internetovou aplikací prostřednictvím pošty nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21  Praha 5.

Žadatel smí v daném roce na jeden projekt/jednu akci podat pouze jednu žádost o dotaci.
Tématická zadání pro Středočeský Humanitární fond - "Sociální oblast" jsou uvedena v přiloženém dokumentu.

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č. 007-11/2014/ZK ze dne 28. 04. 2014 schválilo přidělení dotací ze Středočeského Humanitárního fondu pro rok 2014.

Seznam uspokojených žadatelů je uveden níže v dokumentech.

U schválených projektů je stanovena uznatelnost vynaložených nákladů již od 1. 1. 2014 a je tak možné projekty realizovat.

 
Přejít na navigaci: