Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Regionální rozvoj / Územní energetická koncepce

Územní energetická koncepce

Středočeský kraj na základě zákona o hospodaření energií zpracoval energetickou koncepci . Koncepce navrhuje způsoby jak zlepšit hospodaření s energiemi zejména pro velké budovy, např. školy, nemocnice, obytné domy. Rovněž řeší využití nových možností v dodávce tepla, např. používání slunečních kolektorů, biomasy, bioplynu. Všechny návrhy nebo tzv. programy byly posouzeny podle zákona o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí.


Kontakt:

Ing. Vladimír Kotnour  - tel: 257 280 305

odbor regionálního rozvoje,

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11, 150 21, Praha 5

 

Kontakt na zpracovatele koncepce:

Ing. Daniel Bubenko, AF-CITYPLAN s.r.o., Praha, tel.: 277 005 510, Daniel.Bubenko@afconsult.com


Dokumenty:


Přejít na navigaci: