Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Regionální rozvoj / Středočeský Fond rozvoje obcí a měst

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst

 

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č. 007-11/2014/ZK ze dne 28. 04. 2014 schválilo přidělení dotací ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 pro 97 obcí. 

Seznam uspokojených žadatelů je uveden níže ke stažení.

Program obnovy venkova je Tematické zadání Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst.

Úspěšní žadatelé budou vyzváni k předložení podkladů potřebných pro uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. 

Vzorová smlouva bude zveřejněna na webu kraje po jejím schválení. 

 

Kontakt:  
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor regionálního rozvoje
oddělení řízení rozvoje kraje


Dle abecedy: Bašť - Kadlín (vč.)
Jitka Králová
tel.: 257 280 525
e-mail: kralovaj@kr-s.cz      

Dle abecedy: Klášter Hradiště nad Jizerou – Písty (vč.)     
Mgr. Hana Svobodová

Po - Čt
tel.: 257 280 568
e-mail: svobodovah@kr-s.cz 

 

Dle abecedy: Plužná – Žilina (vč.)
Ing. Petra Žáková
tel.: 257 280 253
e-mail: zakovap@kr-s.cz

Listování novinek: Jste na začátku 1-5 6-10 11-15 16-16 Jste na konci

Přidělené dotace v roce 2014

13.5.2014

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č. 007-11/2014/ZK ze dne 28. 04. 2014 schválilo přidělení dotací ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 pro 97 obcí.  celý text


Výzva hejtmana k podávání žádostí o dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014

9.10.2013

Hejtman Středočeského kraje vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o dotace ze Středočeského Fondu rozvoj obcí a měst pro rok 2014. Žádosti o dotace je možné podávat v termínu od 4. listopadu 2013 (9:00) do 20. prosince 2013 (14:00 hod).

celý text


Změna kontaktní osoby SFROM

5.9.2013

Ke dni 05.09.2013 dochází ke změně kontaktní osoby Krajského úřadu Středočeského kraje pro Středočeský Fond rozvoje obcí a měst.                  celý text


Pomůcka pro vedení řádného a odděleného účetnictví účelové dotace z SFROM

21.9.2012

Dovolujeme si Vás informovat o možnosti stáhnutí dokumentu „Pomůcka pro vedení řádného a odděleného sledování finančních prostředků účelové dotace“, který Vám usnadní zpracování Závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Akcí/Projektů z SFROM. celý text


Dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Akce/Projektu (ZVA) dotovaného v roce 2012 ze SFROM

13.7.2012

Příjemce dotace se zavazuje zpracovat a předložit (doručit) Poskytovateli dokumentaci závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Akce/Projektu (ZVA) na Krajský úřad Středočeského kraje – Odbor regionálního rozvoje, a to u investiční nebo neinvestiční dotace na stavební činnosti do 120 dnů od ukončení Akce/Projektu, resp. do 120 dnů od uzavření smlouvy (dle lhůty, která skončí později).

Povinné dokumenty je možné zaslat datovou schránkou na Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje nebo písemně poštou.

Níže jsou ke stažení podklady pro vyhotovení dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování akce.


 

Kontakt:

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení řízení rozvoje kraje

Ing. Petra Žáková
tel.: 257 280 253
e-mail: zakovap@kr-s.cz

celý textListování novinek: Jste na začátku 1-5 6-10 11-15 16-16 Jste na konci

Dokumenty: 

2014
Seznam_přidělených_dotací.xls (58 kB)


Výzvahejtmana_fondy_2014.pdf (73 kB)
TEMATICKÁZADÁNÍ_FIN.xls (197 kB)
Pravidla_pro_rok_2014_FROM.doc (103 kB)
Metodický_pokyn_pro_podávání_žádostí_SFROM_2014.doc (117 kB)
URR_pokyn_pro_zadatele_2014.doc (84 kB)
Žádost_o_posudek_veřejnézakázky_2014.doc (35 kB)
Žádost_o_posudek_výdajů_projektu_formulář_2014.doc (30 kB)

2012

Seznam přidělených dotací:
Seznam_přidělených_dotací_ze_SFROM_2012.xls


Vzor smlouvy o poskytnutí dotace:
Vzorová_smlouva_SFROM_2012.doc

Vzory ke stažení:
Čestné_prohlášení_o_výběru_dodavatele.doc
Čestné_prohlášení_o_stavebním_povolení.doc
Čestné_prohlášení_o_výběru_dodavatele_dodatek.doc

Návod pro kontrolu a úpravu údajů pro smlouvu:
Návod_pro_úspěšné_žadatele_SFROM_2012.doc

Formuláře žádosti o proplacení dotace:
Žádost_o_převod_finančních_prostředků_POV_2012.doc
Žádost_o_převod_finančních_prostředků_VEP_2012.doc

Pravidla a Tématická zadání pro rok 2012:
Pravidla_SFROM_pro_rok_2012.doc
Tématická_zadání_SFROM_2012.xls

Vzory žádostí o dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace:
vzor_žádost_o_dodatek_termín_ukončení_2012.doc
vzor_žádost_o_dodatek_parametry_2012.doc
vzor_žádost_o_dodatek_termín_ZVA_2012.doc

Dokumentace k závěrečnému vyhodnocení:
INFORMACE_k_vyhotovení_ZVA_SFROM_2012.doc
Formulář_ZVA_SFROM_2012.doc
Pomůcka_pro_účetnictví.doc

2011

Formuláře žádosti o proplacení dotace:
Žádost_o_převod_finančních_prostředků_POV_2011.doc
Žádost_o_převod_finančních_prostředků_VEP_2011.doc

Vzory žádostí o dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace:
vzor_žádost_o_dodatek_termín_ukončení_2011.doc
vzor_žádost_o_dodatek_parametry_2011.doc
vzor_žádost_o_dodatek_termín_ZVA_2011.doc
vzor_žádost_o_dodatek_jinázměna_2011.doc

Dokumentace k závěrečnému vyhodnocení:
INFORMACE_k_vyhotovení_ZVA_SFROM_2011.doc
Formulář_ZVA_SFROM_2011.doc
Pomůcka_pro_účetnictví.doc

Přejít na navigaci: