Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Regionální rozvoj / Mezinárodní projekty kraje

Mezinárodní projekty kraje

 

 Ukončené projekty

Středočeský kraj má zkušenosti s realizací mezinárodního projektu PROCURE, který byl financován ze zdrojů komunitárního programu e-TEN (podpora veřejně prospěšných informačních a elektronických služeb). Tento projekt byl ukončen v březnu 2009. Jeho hlavní výstup, internetový portál pro zadávání zakázek malého rozsahu eProcure, dostal český název eZakázky a je dnes aktivně využíván zadavateli Středočeského kraje. Z operačního programu INTERREG III B byly v minulosti realizovány dva projekty, a to Adriatic – Baltic Landbridge (A-B Landbridge) řešící dopravní propojení mezi přístavními oblastmi Jaderského a Baltského moře a ELLA, který byl zaměřen na preventivní opatření k ochraně před povodněmi v německé a české části povodí Labe nadnárodním územním plánováním.

  

Probíhající projekty

V současné době je Středočeský kraj aktivně zapojen do dvou mezinárodních projektů financovaných z operačního programu nadnárodní spolupráce Central Europe. Jedná se o projekty SoNorA a LABEL, které tematicky navazují na projekty A-B Landbridge a ELLA. Projekt SoNorA si, stejně jako jeho předchůdce, klade za cíl zlepšování dopravní infrastruktury na ose sever-jih a navíc má dosah na evropskou politiku transevropské dopravní sítě TEN-T. Cílem projektu LABEL je přispět ke snížení rizik a dopadů přírodních a člověkem způsobených katastrof. Výstupem Středočeského kraje v tomto projektu je např. koncepce protipovodňových opatření.
 

1.1.2010 byla spuštěna realizace mezinárodního projektu DART (Declining Ageing and Regional Transformation), který prošel schvalovacím procesem programu INTERREG IV C. Centrálním tématem tohoto projektu jsou demografické změny, zejména stárnoucí a ubývající populace. Středočeský kraj se rovněž v tuto chvíli podílí na přípravě dalších dvou mezinárodních projektů, které budou předloženy do třetí výzvy operačního programu Central Europe.

Listování novinek: Jste na začátku 1-2 Jste na konci


Listování novinek: Jste na začátku 1-2 Jste na konci

Přejít na navigaci: