Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Regionální rozvoj / Výzkum, vývoj, inovace

Výzkum, vývoj, inovace

Věda, výzkum a vývoj, inovace

Oblast výzkumu a vývoje, technologického rozvoje a inovací je klíčem k zajištění regionální konkurenceschopnosti. Vytváření podmínek pro rozvoj inovačního potenciálu a znalostně orientované ekonomiky představuje jednu ze stěžejních priorit Středočeského kraje. Mezi významné  priority kraje patří  též vytváření podmínek pro zvyšování kvality lidských zdrojů a podpora spolupráce mezi podnikatelskou sférou a vědeckovýzkumným sektorem.  

Rozvoj infrastruktury pro průmyslový výzkum, vývoj, inovace

Jednou z bariér rozvoje ekonomiky ČR je nedostatečná komunikace a spolupráce mezi oblastí výzkumu, reprezentovanou např. vysokými školami či výzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou. Vytváření příznivého prostředí pro spolupráci obou těchto stran je  cílem programu Prosperita v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) 2007-2013. K podporovaným aktivitám programu Prosperita patří zakládání a další rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií a také vytváření sítí business angels, které podněcují vznik a rozvoj inovativních firem. K dalším stěžejním programům v oblasti výzkumu, vývoje, technologického rozvoje a inovací patří  Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a 7. rámcový program.

Středočeský kraj je partnerem velkých vědeckých projektů -  projektu ELI (Extreme Light Infrastructure) a projektu Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV). Za podpory Středočeského kraje byl již připraven např. Podnikatelský inkubátor Nymburk a "VTP Zlatníky – Hodkovice". K dalším připravovaným, příp. již fungujícím vědeckotechnickým parkům v kraji patří např.: Technologický park Řež, Vědeckotechnický park ITC-VÚK v Panenských Břežanech, Technologický park a Inkubátor Březno u Mladé Boleslavi, Vědeckotechnický park Vlašim, Vědeckotechnický park Mstětice, Vědeckotechnický park Roztoky, Technologický park Hořátev.  

Kooperační seskupení  

Jedním z problémů českého podnikatelského prostředí je přetrvávající izolace firem. Podpora z evropských fondů, národních i krajských zdrojů se proto zaměřuje též na zakládání kooperačních odvětvových nebo oborových seskupení (např. klastrů, technologických platforem, pólů excelence). V rámci evropských fondů je v ČR na podporu vzniku kooperačních seskupení (zejména  klastrů a technologických platforem) zaměřen program Spolupráce v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) 2007-2013. Správcem OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO), zprostředkujícím subjektem pro tento program je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, příspěvková organizace MPO. Další užitečné informace o klastrových iniciativách a klastrech naleznete zde.  Vznik kooperačních odvětvových seskupení je podporován také Středočeským krajem. Bližší informace o možnostech podpory vzniku klastrů ze strany Středočeského kraje a připravovaných klastrových iniciativách v kraji mohou zájemci získat na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje.

Investiční pobídky

Díky novele zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, která nabyla účinnost 12. července 2012, mohou investiční pobídky v České republice čerpat nejen investoři zavádějící výrobu nebo rozšiřující produkci ve zpracovatelském průmyslu, ale také technologická centra a centra strategických služeb. Podrobné informace k investičním pobídkám ČR naleznete zde. 


 

Listování novinek: Jste na začátku 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-32 Jste na konci

Středočeský kraj podepsal Memorandum o spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR

14.11.2013

Praha 14. 11. 2013 - Spolupráci Středočeského kraje a Technologického centra Akademie věd České Republiky stvrdil podpis Memoranda o spolupráci dne 14. listopadu 2013, který se uskutečnil v prostorách Krajského úřadu v Praze za přítomnosti středočeského hejtmana Josefa Řiháka a členů vedení Technologického centra AV ČR. celý text


Slavnostní poklepání na základní kámen dnes oficiálně odstartovalo výstavbu centra BIOCEV, výzkumné programy se rozběhly letos v létě

7.10.2013

Za přítomnosti předsedy vlády ČR Jiřího Rusnoka dnes proběhlo slavnostní poklepání na základní kámen centra BIOCEV, které oficiálně započalo výstavbu nového vědeckého centra ve Vestci. Bezmála 25.500 m2 nových laboratoří a dalších pracovních prostor pojme v budoucnu na 600 zaměstnanců, z toho 450 vědeckých pracovníků včetně téměř dvou stovek studentů magisterských a doktorských programů 1. lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. BIOCEV letos v říjnu rovněž slaví rok od zahájení prvního výzkumného programu Funkční genomika, zbývající výzkumné programy byly postupně zahájeny v průběhu letošního léta.

celý text


Dánské investice v dopravní infrastruktuře - příležitost pro české firmy

22.8.2013

Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Severská obchodní komora ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Kodani, Dánsko – českým podnikatelským fórem, Asociací podniků českého železničního průmyslu (ACRI) a Národním strojírenským klastrem Vás srdečně zvou na seminář "Dánské investice v dopravní infrastruktuře příležitost pro české firmy" dne 12.9.2013 od 10:00 hod. v prostorách Svazu průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha 9, zasedací místnost, 2. patro. celý text


Záchranný program MPO – rychlá a účinná pomoc malým a středním podnikům a živnostníkům postiženým povodní

14.6.2013

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravilo sadu pomocných opatření a doporučení pro podnikatele, který byl postižen povodní a má zničené stroje a škodu na majetku provozovny. celý text


Výzva subjektům k podání návrhů na založení ESA BIC v ČR

7.5.2013

Ministerstvo dopravy vyzvalo k podání návrhů na založení ESA BIC v ČR. Od vzniku ESA BIC si ministerstvo slibuje další rozvoj oblasti kosmických aktivit, kosmických technologií a aplikací kosmických systémů v ČR.
celý textListování novinek: Jste na začátku 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-32 Jste na konci

Přejít na navigaci: