Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Regionální rozvoj / Integrace azylantů

Integrace cizinců

Informace o poskytování dotací ze státního rozpočtu ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany v roce 2014 a v následujících letech

V souladu s usnesením vlády ze dne 14. května 2008 č. 543, ve znění usnesení vlády ze dne 3. května 2010 č. 321 a usnesení vlády ze dne 30. října 2013 č. 818 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v následujících letech upozorňujeme na možnost získání účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Dotace ve prospěch obcí k tomuto účelu poskytuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů. Jsou určeny na zajištění bydlení oprávněných osob a na rozvoj infrastruktury obce v rámci Státního integračního programu. Přidělování dotací se řídí „Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany v roce 2014 a v následujících letech“, které jsou přílohou usnesení vlády ze dne 30. října 2013 č. 818.

Dotace lze použít pouze k níže stanoveným účelům:
a) podle varianty č. I
- na rozvoj infrastruktury obce - je určena na opravy nebo udržování majetku obce zejména v oblastech dopravy, energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře
b) podle varianty č. II
- na úhradu čistého nájemného nebo jeho části oprávněným osobám podle varianty č. II A - vlastníkem bytu může být obec nebo fyzická nebo právnická osoba
- na úhradu pobytu oprávněných osob v zařízeních sociálních služeb podle varianty č. II B – je určena na zajištění pobytu zdravotně postižených osob nebo osob v důchodovém věku v zařízeních sociálních služeb
- na rozvoj infrastruktury obce podle varianty č. II A a č. II B - je určena na opravy nebo udržování majetku obce zejména v oblastech dopravy, energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře 

 

Kontaktní osoba na Krajském úřadě Středočeského kraje:

František Liška
Odbor regionálního rozvoje
tel.: 257 280 322
e-mail: liska@kr-s.cz

 


Dokumenty:

Dokumenty ke stažení:

Usnesení_Vlády_České_republiky.pdf
Usneseni_vlady_ze_dne_30_rijna_2013_c_818.pdf (191 kB)

Přílohy.zip
Usnesení a vzory dokumentů 
Priloha_k_usneseni_a_vzory.pdf (531 kB)


Přejít na navigaci: