Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Regionální rozvoj / Generel cyklotras a cyklostezek

Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje

Listování novinek: Jste na začátku 1-4 Jste na konci

Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje - aktualizace 2012, návrhová část k veřejnému připomínkování

4.2.2014

Návrhová část obsahuje mj. návrh rozšíření, změn, doplnění a úprav cyklistické infrastruktury na území Středočeského kraje s ohledem na obslužnost a bezpečnost. Vychází z analytické části, z dokumentů přijatých na celostátní i evropské úrovni a připomínek obcí, měst a dalších subjektů obdržených v období duben - květen 2013. 

celý text


Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje - aktualizace 2012

6.2.2013

Koncepční dokument pro rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky pro období 2013 -2020. Nahrazuje v plném rozsahu dokument Aktualizace Generelu cyklistický tras a cyklostezek na území Středočeského kraje z roku 2008.
celý text


Aktualizace Generelu cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje rok 2008

21.10.2008

Strategický podklad pro rozvoj cyklistické dopravy a pro rozvoj a zkvalitnění sítě cyklotras na území Středočeského kraje.
Aktualizace dokumentu byla schválena dne 10.10.2008 Zastupitelstvem Středočeského kraje viz Usnesení č. 19-28/2008/ZK (otevření v novém okně). Zahrnuje návrhy a rozvojové plány v oblasti cyklodopravy a rekreační cyklistiky 155 obcí a měst. celý textListování novinek: Jste na začátku 1-4 Jste na konci

Přejít na navigaci: