Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Zahraniční spolupráce

Zahraniční spolupráce

Zahraniční aktivity Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje.

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie.

Ještě v témže roce uzavřel kraj také dohodu o spolupráci se švédským regionem Västra Götaland, na jaře roku 2004 pak navázal partnerství s italským regionem Benátsko. V roce 2005 rozšířil Středočeský kraj své mezinárodní aktivity podepsáním dalších dvou dohod o spolupráci, a to s čínskou provincií Sichuan a Mazowieckým vojvodstvím v Polsku. V témže roce proběhlo podepsání dohody o budoucí dohodě o spolupráci s Moskevskou oblastí. Rok 2012 přinesl Středočeskému kraji uzavření partnerství s ruským regionem Astrachaňská oblast a v roce 2013 byla podepsána dohoda o spolupráci s Bratislavským samosprávným krajem.

Spolupráce s evropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu a regionálního rozvoje. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci.

Listování novinek: Jste na začátku 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 Další »

Město Hořovice a německý spolek obcí Gau-Algesheim se staly partnerskými městy

11.4.2014

Dne 22. března 2014 byla v Hořovicích podepsána mezi středočeským městem Hořovice a spolkem obcí Gau-Algesheim dohoda o vzájemné spolupráci. Velmi významná je tato skutečnost pro vzájemnou spolupráci Středočeského kraje a spolkové země Porýní-Falc, jejíž je spolek obcí Gau-Algesheim součástí. celý text


Výběrové řízení na projekt Praktikantská kancelář

14.3.2014

Výběrové řízení na projekt Praktikantská kancelář bude probíhat ve středu dne 26. 3. 2014 od 13:00 hod v budově Krajského úřadu Středočeského kraje. Bližší informace budou přihlášeným uchazečům zaslány emailem. celý text


Navázání spolupráce v oblasti vinařství v rámci partnerství Středočeského kraje se spolkovou zemí Porýní-Falc

14.3.2014

Náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství PhDr. Marek Semerád navštívil v termínu 25. 2. - 27. 2. 2014 partnerský region Porýní-Falc, kde se jednalo o možnosti navázání spolupráce v oblasti vinařství. celý text


Zahraniční praxe pro středočeské studenty pro rok 2014

31.1.2014

Středočeský kraj spolupracuje od května 2003 v rámci tzv. sítě 4 regionálních partnerů s regionem Burgundsko ve Francii, se spolkovou zemí Porýní-Falc v Německu a s Opolským vojvodstvím v Polsku.

V rámci této spolupráce se v roce 2006 poprvé realizoval projekt „Praktikantská kancelář“, jehož cílem bylo umožnit mladým lidem ve věku 18 – 27 let žijícím či studujícím na území Středočeského kraje získat pracovní zkušenosti v Porýní-Falci či Burgundsku. V roce 2007 byl projekt rozšířen o praktika v Opolském vojvodství, nabídka pro Porýní-Falc a Burgundsko trvá.

celý text


Tým ze Středočeského kraje se zúčastnil sportovního setkání mládeže v Mohuči

31.1.2014

Tradiční přátelské setkání, které se koná každoročně při příležitosti německo-francouzského dne, se tento rok uskutečnilo dne 18. ledna 2014 v německé Mohuči. Setkaly se zde týmy z regionů sítě 4 regionálních partnerů. Pro letošní rok byla jako disciplína zvolena sportovní a akrobatická gymnastika.

celý text



Listování novinek: Jste na začátku 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 Další »

Přejít na navigaci: