Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Zahraniční spolupráce / Partnerství obcí

Partnerství obcí

Středočeský kraj usiluje o co nejúspěšnější integraci regionu do Evropy. Za jednu z nejlepších cest k tomuto cíli považujeme mezinárodní partnerství uskutečňované na všech úrovních samosprávy. Lze říci, že čím nižší je úroveň samosprávy, tím intenzivnější může být mezinárodní spolupráce. Mnoho středočeských obcí a měst své partnery v zahraničí již má, ale mnozí by je rádi našli. Těmto obcím bychom rádi pomohli s navazováním zahraničních kontaktů. Nabízíme Vám možnost zprostředkování spolupráce s některou z obcí partnerských regionů Středočeského kraje. Pokud máte o spolupráci s obcí z některého partnerského regionu zájem vyplňte, prosím formulář "Navázání spolupráce" a odešlete jej na oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce.

Listování novinek: Jste na začátku 1-5 6-7 Jste na konci

Kutná Hora a německý Bingen se staly partnerskými městy

28.6.2012

Na konci května 2012 byla podepsána dohoda o vzájemné spolupráci mezi městy Kutná Hora a Bingen, která mají mnoho společného. Velmi významná je tato skutečnost pro vzájemnou spolupráci Středočeského kraje a spolkové země Porýní-Falc, jejíž je Bingen součástí.

celý text


Uzavření partnerství mezi obcí Březnice a Lindow

12.7.2010

Po obdržení žádosti zaslané německou obcí Lindow společně s informačními dokumenty o obci se Krajský úřad Středočeského kraje pokusil najít vyhovující obec, se kterou by bylo možné uzavřít partnerství. Po rozeslání úvodního informačního e-mailu vybraným středočeským obcím projevila největší zájem o uzavření partnerství obec Březnice.

celý text


Středočeská obec Žilina navázala partnerství s francouzskou obcí Cheilly-les-Maranges

16.11.2009

V dubnu letošního roku se na Středočeský kraj obrátila Burgundská regionální rada s žádostí obce Cheilly-les-Maranges o navázání partnerství se středočeskou obcí podobné velikosti a struktury hospodářství. celý text


Švédská obec Vara hledá partnera ve Středočeském kraji

25.6.2009

Oddělení Zahraniční spolupráce Středočeského kraje obdrželo žádost švédské obce o pomoc při hledání vhodného partnerského města ve středočeském regionu.

celý text


Hledáme zájemce o spolupráci s Opolským vojvodstvím

13.9.2007

Sdružení obcí Rudniki v Opolském vojvodství má zájem o spolupráci s městy či obcemi ve Středočeském kraji. Na území sdružení obcí Rudniki, které zaujímá plochu 100,53 km,  žije cca 8 853 obyvatel. Nachází se v severní části Opolského vojvodství a jedna z členských obcí sdružení - obec Bobrowa - je každoročně významným organizátorem Mezinárodního řezbářského festivalu.

V obci Rudniki se pravidelně koná jazzová soutěž pro neprofesionální hudebníky a výstava polských řemesel spojená s výstavou velikonočních tradic.

celý textListování novinek: Jste na začátku 1-5 6-7 Jste na konci

Přejít na navigaci: