Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Zahraniční spolupráce / Partnerské regiony

Meziregionální spolupráce a její význam pro Středočeský kraj

Významným cílem sjednocování Evropy je odstraňovat hranice mezi členskými státy a regiony Evropské Unie. Tím získají i regiony, které z důvodu své nepříznivé geografické polohy byly spíše na okraji zájmu, nové šance a perspektivy.

Středočeský kraj má zájem na tom stát se aktivním spoluhráčem na poli regionální politiky Evropské Unie. Jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout, je meziregionální spolupráce. Středočeský kraj udržuje aktivní mezinárodní partnerství - podložené uzavřením "Dohod o spolupráci" - s těmito regiony:

Region Burgundsko, Porýní-Falc a Opolské vojvodství jsou spolu se Středočeským krajem sdruženy v tzv. Síti 4 regionálních partnerů.

Mezinárodní spolupráce na neformální bázi se realizuje s těmito oblastmi:

  • Bratislavský samosprávný kraj (Slovensko)
  • Region Lombardie (Itálie)

 Přejít na navigaci: