Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Kultura a kulturní dědictví / Tradiční lidová kultura

Tradiční lidová kultura ve Středočeském kraji

skanzen kouřim Středočeský kraj na  začátku roku 2005 pověřil svoji příspěvkovou organizaci
Regionální muzeum v Kolíně

vytvořením Regionálního odborného pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu. Náplní je zajištění metodické, prezentační, informační a školící služby, zvláště na poli živé lidové kultury v regionu středních Čech. V praxi zajišťuje tuto činnost pobočka kolínského muzea - Muzeum lidových staveb v Kouřimi

skanzen kouřim stodolaDůvodů pro pověření kouřimského pracoviště bylo určitě více, ale jedním z hlavních a rozhodujícím ukazatelem byla dlouholetá zkušenosti v prezentaci lidové kultury. Tato zkušenost se dále projevuje v cílevědomém uchovávání i znovuobjevování dávno zapomenutých lidových zvyků a obyčejů,  v pravidelném představování lidových řemeslníků a umělců lidové tvorby.

skanzen vysoký chlumec masopustZákladními úkoly odborného pracoviště pro nejbližší období je zajištění informační a částečně metodické funkce pro území Středočeského kraje, vytvoření sítě dobrovolných spolupracovníků, zmapování základních dokladů živé lidové kultury a poskytování získaných informací nejširší veřejnosti. Identifikace, tedy záznamy základních informací o existenci projevů lidové kultury, představuje první krok k poznání současného stavu. Muzeum metodicky spolupracuje s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici

řemesla Pozornost je věnována též dokumentaci tradice lidové výroby a řemesel. Centrum navrhuje udělení celostátního ocenění Nositel tradice lidových řemesel významným řemeslníkům této oblasti. Na základě získaných informací je zveřejňováno Kalendárium národopisných akcí pro jednotlivé roky. Informace o událostech jsou publikovány na webových stránkách. Jsou též průběžně vkládány do  databáze  Národního ústavu lidové kultury.


K podpoře a popularizaci lidové kultury přispívají také muzejní výstavy, zvláště výstavy   doprovodnými živými programy, s ukázkami lidové výroby, folklorními pořady apod. Pozornost věnuje těmto aktivitám nejen Muzeum lidových staveb Kouřimi, ale zařazují je do svých programů mnohá další muzea.

skanzen kouřim vánoční interier Regionální odborné pracoviště nabízí spolupráci a odbornou pomoc školám, regionálním sdružením, obcím,spolkům a dalším organizacím formou osobních konzultací o lidové kultuře, přednášek a besed na vybraná témata (např. Lidové obyčeje, Rodinné tradice, Vesnické stavby a sídla, Jak se ve středních Čechách tancovalo, Lidové umění aj.). 

skanzen přerov nad labem myslivna Oblast péče o tradiční lidovou kulturu vychází z usnesením vlády č. 571 ze dne 11. června 2003. Ve schválené Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu vláda doporučila hejtmanům, primátorům statutárních měst a starostům obcí a dalším členům zastupitelských orgánů krajů a obcí, aby se seznámili s Koncepcí a využili ji při zpracování vlastních dokumentů a naplňování vlastních záměrů v péči o tradiční lidovou kulturu v jejich působnosti. Zároveň vláda pověřila Ministerstvo kultury realizací jejího usnesení.

  skanzen třebíz

Středočeský kraj naplňuje záměry vyjádřené v Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu především zřízením a podporou Regionálního odborného pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu. Kraj bude i nadále v této oblasti  podporovat , zajišťovat  a rozvíjet výše uvedené aktivity jak přímou podporou, tak i grantovou politikou v oblasti kultury. Vyjádřuje tím svůj zájem a odpovědnost za ochranu důležité části našeho  kulturního dědictví.Přejít na navigaci: