Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Kultura a kulturní dědictví / Pozitivní příklady a úspěchy

Pozitivní příklady a úspěchy

Listování novinek: Jste na začátku 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 Další »

Oprava domu čp. 206 v Kutné Hoře

8.2.2013

Solitérně stojící dům byl postaven roku 1837. Do klasicistní novostavby - špitálu, byly zřejmě zapojeny části zdiva středověkého kostela sv. Bartoloměje, zde postaveného ve 14. století.  Z tohoto kostela se do dnešní doby zachovala pouze barokně upravená věž a gotický nárožní opěrák.  I přes skutečnost, že dům prošel zejména v druhé polovině 20. století řadou vnějších i vnitřních úprav, při nichž zanikla řada cenných detailů, se dnes může presentovat řadou původních konstrukcí (klenby přízemí, trámové stropy patra, krov, prostor bývalé kaple s výzdobou).

V této etapě obnovy, která proběhla v roce 2012, byl opraven krov, proběhla oprava a ošetření krovu, oprava nadezdívek a komínů, byla položena nová tašková krytina včetně klempířských prvků, byly osazeny odvětrávací hlavice a sněhové zachytávače.

celý text


Celková obnova kaple na hřbitově v Chorušicích

8.2.2013

Hřbitovní kaple (umrlčí kaple – kostnice) byla vystavěna zároveň s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v letech 1714 -1716, pravděpodobně dle návrhu významného českého barokního architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Jedná se o drobnou přízemní podsklepenou stavbu čtvercového půdorysu se stanovou střechou. Fasády jsou členěny lisenami a bohatě profilovanou římsou. Podzemní prostor sloužil k uložení kosterních ostatků.

V rámci obnovy, která proběhla v roce 2012, byla kaple celkově opravena.  Bylo realizováno podezdění nedostatečně hlubokých základů, opraveny trhliny v obvodovém zdivu, opraven krov a stropní konstrukce, vyměněna střešní krytina, opraveny vnitřní i venkovní omítky a vyměněny výplně otvorů.

celý text


Živá kultura - přehled dotovaných akcí v roce 2012

25.1.2013

Středočeský kraj podpořil v rámci dotačního titulu Podpora kultury, historických akcí a slavností v roce 2012 celkem 67 projektů, které se uskutečnily na území Středočeského kraje. Nejvíce projektů, které se realizovaly, byly městské a obecní slavnosti (11 projektů). Konaly se  u příležitosti založení obcí nebo jako tradiční každoroční slavnosti, například „800 let obce Paběnice“, či „11. obecní slavnost v Hýskově“. celý text


Podpora knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

25.1.2013

V dotačním titulu Podpora obecních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje bylo v roce 2012 posuzováno 60 platných žádostí , Středočeský kraj podpořil v dotačním řízení 59 knihoven či příslušných obcí celkovou částkou 2 426 364 Kč. Projekty se týkaly především modernizace počítačového vybavení s důrazem na využití současných knihovnických programů, automatizaci výpůjčního systému a internetové připojení, dále také na obnovu a doplnění mobiliáře knihoven. Jednotlivé dotace se pohybovaly v částkách od 18 do 50 tisíc Kč. Jedním ze zásadních úkolů dnešní společnosti se stále více ukazuje rozvoj čtenářské gramotnosti, a to především u dětí a mládeže. Čtení má nepopiratelný vliv na seberozvoj osobnosti člověka, na zlepšování jeho vybavenosti vědomostmi a dovednostmi, na schopnosti spojování souvislostí, celkovou orientaci v dnešním světě, na vytváření a rozvoj hodnotových žebříčků následně pak názorové a postojové základny.

celý text


Podpora profesionálních divadel ve Středočeském kraji

24.1.2013

Ve Středočeském kraji působí tři profesionální divadla: Městské divadlo Mladá Boleslav, Divadla Kladno s.r.o. a Divadlo Příbram. V roce 2012, každá ze zmíněných profesionálních scén obdržela dotační prostředky ve výši 500 000 Kč., které poskytl Středočeský fond kultury a obnovy památek z dotačního titulu ,,Podpora divadel". Finanční prostředky byly využity pro nastudování nového repertoáru.
celý textListování novinek: Jste na začátku 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 Další »

Přejít na navigaci: