Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Kultura a kulturní dědictví / Poskytnuté dotace

Vyhodnocení dotací poskytnutých ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 12. října 2009 svým usnesením č. 82-6/2009/ZK transformaci dosavadních osmnácti fondů a dotačních programů do osmi fondů Středočeského kraje. Dosavadní Fond obnovy památek, Fond kultury, Program podpory knihoven zřizovaných obcemi a dotace na obnovu drobných památek byly transformovány do Středočeského fondu kultury a obnovy památek. 

Vyhodnocení Středočeského fondu kultury a obnovy památek v roce 2010
 

rok

Finanční vybavení fondu v Kč

Celkový počet platných žádostí

Celkový objem požadovaných prostředků v Kč

Počet uspokojených žadatelů

2010

48 532 524 

793

280 335 483 

314

Celkem
2010

48 532 524

793

280 335 483

314


Vyhodnocení Středočeského fondu kultury a obnovy památek podle oblastí podpory v roce 2010

oblast podpory

Počet podaných žádostí

Požadovaná dotace v Kč

Počet podpořených žádostí

Výše přidělených dotací v Kč

 podpora obecních knihoven

51

3 059 814

 27

 1 594 982

 podpora obnovy kulturních památek

335 

218 101 276

75 

 30 739 629

 podpora drobných památek

73 

10 114 439

34 

4 786 806

 podpora kultury, historických akcí a slavností

 351

 51 857 104

178 

 11 411 107


Podrobnější informace o vyhodnocení Středočeského fondu kultury a obnovy památek v roce 2010 naleznete zde.

Dotace na obnovu kulturních památek poskytoval Středočeský kraj do roku 2010 po provedení výběrového dotačního řízení na základě žádosti o poskytnutí dotace na zachování a obnovu kulturní památky z  Fondu obnovy památek Středočeského kraje  pro daný kalendářní rok.

Vyhodnocení Fondu obnovy památek v letech 2002 - 2009
 

rok                          

Finanční vybavení fondu v Kč

Celkový počet platných žádostí

Celkový objem požadovaných prostředků

Počet uspokojených žadatelů

2002

11 000 000

54

32 763 000

48

2003

20 000 000

220

181 464 115

142

2004

27 140 000

338

248 211 117

214

2005

26 100 000

299

140 605 380

232

2006

26 615 000

393

139 505 364

282

2007

26 741 358

376

133 178 918

273

2008

28 060 825

394

131 964 463

297

2009

30 231 440

402

124 020 253

307

celkem

2002 - 2009

186 051 653

2476

-

1795

 

Rok 2009 
V tomto roce bylo přijato 402 platných žádostí o poskytnutí dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje. Celkový objem požadovaných prostředků byl 124 300 253,- Kč. Finanční vybavenost Fondu obnovy památek činila 30 231 440,- Kč.

  

rok

subjet/ žadatel

počet podaných  platných žádostí

počet udělených dotací

 výše udělených dotací

dotace v %

2009

celkem

402

307

30 231 440

100,00

církve

187

139

15 603 440

51,62

obce

73

58

5 950 000

19,68

fyzické osoby

122

97

7 538 000

24,93

právnické osoby

20

13

1 140 000

3,77

 

Rok 2008 
V tomto roce bylo přijato 394 platných žádostí o poskytnutí dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje. Celkový objem požadovaných prostředků byl 131 964 463,- Kč. Finanční vybavenost Fondu obnovy památek činila 28 060 825,- Kč.

 

 

 

rok

subjet/ žadatel

počet podaných  platných žádostí

počet udělených dotací

 výše udělených dotací

dotace v %

2008

celkem

394

297

28 060 825

100,00

církve

181

127

13 845 925

49,35

obce

90

74

7 527 000

26,82

fyzické osoby

101

83

5 637 900

20,09

právnické osoby

22

13

1 050 000

3,74

 

Rok 2007
V tomto roce bylo přijato 376 platných žádostí o poskytnutí dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje. Celkový objem požadovaných prostředků byl 133 178 918,- Kč. Finanční vybavenost Fondu obnovy památek činila 26 741 358,- Kč.

  

rok

subjet/ žadatel

počet podaných  platných žádostí

počet udělených dotací

 výše udělených dotací

dotace v %

2007

celkem

376

273

26 741 358

100,00

církve

186

125

12 896 358

48,23

obce

67

59

5 525 000

20,65

fyzické osoby

102

76

7 00 5000

26,20

právnické osoby

21

13

1 315 000

4,92

 

Rok 2006

V tomto  roce bylo přijato 393  platných žádostí o poskytnutí dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje. Celkový objem požadovaných prostředků byl 139 505 364,- Kč. Finanční vybavenost Fondu obnovy památek činila 26 615 000,- Kč.

 

rok

subjet/ žadatel

počet podaných  platných žádostí

počet udělených dotací

 výše udělených dotací

dotace v %

2006

celkem

393

282

26 615 000

100,00

církve

205

136

14 425 000

54,22

obce

78

63

5 854 000

22,00

fyzické osoby

90

71

5 328 000

20,00

právnické osoby

20

12

1 008 000

3,78

 

Rok 2005

V tomto roce bylo přijato 299 platných žádostí o poskytnutí dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje. Celkový objem požadovaných prostředků byl 140 605 380,- Kč. Finanční vybavenost Fondu obnovy památek činila 26 100 000,- Kč.

 

rok

subjet/ žadatel

počet podaných  platných žádostí

počet udělených dotací

 výše udělených dotací

dotace v %

2005

celkem

299

232

26 100 000

100,00

církve

174

120

14497000

55,50

obce

47

44

5056000

19,40

fyzické osoby

58

55

4970000

19,10

právnické osoby

20

13

1577000

6,00

 Přejít na navigaci: