Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Kultura a kulturní dědictví / Ohrožené kulturní dědictví

Ohrožené kulturní dědictví

Listování novinek: Jste na začátku 1-5 6-7 Jste na konci

Ohrožené nemovité kulturní památky

3.12.2010

Velmi špatný stav přetrvává u objektů (areálů) bývalých tvrzí, drobných zámečků a bývalých šlechtických sídel, většinou navrácených v restituci. Pro tyto objekty se velmi špatně nachází možné využití, a tím se i oddaluje jejich záchrana. Některé objekty se neúspěšně prodávají již více let, některé se staly i předmětem spekulace a jejich stav se neustále zhoršuje.
Na stránkách www.npu.cz je uveřejněn Seznam nejohroženějších nemovitých památek, který obsahuje pro celou ČR seznam ohrožených nemovitých kulturních památek v počtu 745 (600 celků a 145 částí). celý text


Opravy zříceniny hradu Valdek

3.12.2010

Valdek – hradní zřícenina – „ohrožená památka“ – hrad byl založen v druhé polovině 13. století, nejstarší zmínka o něm je z r. 1263. Stojí v brdských lesích, mezi Obecnicí a Komárovem, ve vojenském prostoru. celý text


Zajištění zámku Studénka

12.4.2010

Renesanční zámek Studénka byl pravděpodobně vystavěn na místě někdejší tvrze na přelomu 16. a 17. století. Různé stavební úpravy zde proběhly ve druhé polovině 18. století a dále v 19. století. Patrová budova zámku s dvoukřídlovou dispozicí ve tvaru písmene „L“ je částečně podsklepená. Součástí areálu jsou další obytné a hospodářské budovy. Vlivem dlouhodobého zanedbávání jakékoliv údržby až záměrné devastace za předchozího vlastníka, kdy byly vyřezány částí konstrukcí stropů a krovů a odvezena část pískovcových ostění i dalších prvků, zbyly obvodové stěny bez zastřešení, s propadlými částmi kleneb. celý text


Tvrz ve Vyšehořovicích, doklad goticko renesanční venkovské tvrze

12.4.2010

Raně gotická tvrz ve formě vysoké hranolové věže byla vybudována v druhé polovině 13. století spolu s poplužním dvorem. Počátkem 15. století již stará a poměrně malá tvrz přestala vyhovovat potřebám i společenskému postavení jejího tehdejšího vlastníka – bohatého staroměstského měšťana a člena městské rady Zikmunda Rokycanského. Ten přikročil k její velké přestavbě začleněním do nově vymezeného prostoru o půdorysu zhruba 32 x 43 m obehnaného nižší, ale pevnou, ohradní zdí. Tu navíc obklopoval hluboký a široký příkop, přes který byl od jihozápadu zřízen přístup do tvrze padacím mostem. V ohrazení bylo severně od původní věže a kolmo k hradbě budováno obytné patrové palácové sídlo o půdorysu přibližně 19 x9 m s rozměrnými okny. celý text


Odolena Voda, pokračování obnovy tvrze

12.4.2010

Tvrz, zřejmě na místě dřívějšího poplužního dvora, nechal vystavět mezi léty 1556 – 1563 Jan Sekerka v renesančním slohu jako patrovou o půdorysu ve tvaru „L“. Kolem roku 1600 byla před dvorní fasádou obou křídel vybudována patrová arkáda o sedmi obloucích. Po vydrancování polskou jízdou v roce 1620 přestala být tvrz svými majiteli využívána a postupně pustla. Během druhé poloviny 17. století byla tvrz zásluhou jezuitské koleje opravena. Někdy po roce 1764 byl objekt přebudován na trojkřídlý barokní zámek. V průběhu následujících let zde docházelo k různým stavebním úpravám. K výraznějším změnám došlo po roce 1811, kdy byla Matyášem Friedrichem z Riesse provedena empírová úprava, která se dotkla zejména interiérových úprav. Pozdější stavební zásahy měly charakter údržby, která však znamenala degradaci výtvarných prvků, především zanikly ozdobné omítky vnějších průčelí. V posledních letech nebyl objekt dostatečně zabezpečen proti vniknutí cizích osob. Bylo odcizeno množství dveří i oken, strženy byly klenby v hospodářské budově. celý textListování novinek: Jste na začátku 1-5 6-7 Jste na konci

Přejít na navigaci: