Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Kultura a kulturní dědictví / Národní kulturní památky

Národní kulturní památky

Listování novinek: Jste na začátku 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-28 Jste na konci

Hrad Karlštejn

6.12.2007


Hrad Karlštejn byl založen Karlem IV., králem českým a římským, pozdějším císařem, v roce 1348 jako reprezentativní venkovská rezidence. Během stavby se ale částečně změnily plány a hrad získal i jinou funkci. Stal se místem uložení císařských korunovačních klenotů a vzácné sbírky svatých ostatků. Korunovační klenoty byly uschovány v kapli sv. Kříže, jejíž vysvěcení roku 1365 bývá považováno za datum dokončení stavby, ale ještě dva roky pokračovaly drobnější práce. celý text


Zříceniny hradů Žebrák a Točník

6.12.2007


Hrady Žebrák a Točník patří už řadu století neodmyslitelně k sobě a oba jsou spjaty především s osobností krále    Václava IV., který je řadil mezi svá oblíbená sídla. Historie staršího z nich, Žebráka, sahá však dál než do doby lucemburské. celý text


Zámek Hořovice

6.12.2007


Panské sídlo v Hořovicích existovalo již ve 13. století, kdy je poprvé připomínáno v pramenech v souvislosti s rodem Žirotínů z Hořovic. Z původní raně gotické podoby tzv. starého hradu se zachovala jen část obvodové zdi. Nevíme, kdy přesně stavba hradu proběhla, ale roku 1430, kdy panství získal Jan Zmrzlík ze Svojšína, se Hořovice uvádějí jako poničené. celý text


Slovanské hradiště Budeč

6.12.2007


Archeologické nálezy dokládají osídlení vyvýšeniny nad obcí Kováry už v 7. století před naším letopočtem, a to lidem knovízské kultury. Slovanské hradiště o rozloze asi 22 ha zde vzniklo v 8. století a později patřilo k největším a nejstarším přemyslovským opěrným bodům. V pramenech se objevuje pod jménem Budeč. Průzkumy odhalily mohutné valy vysoké až 5m, které obepínaly jeho obvod v délce 1770m.   celý text


Hrad Křivoklát

6.12.2007

V hlubokých lesích na západ od Prahy vznikaly opěrné body přemyslovské moci už od 10. století. Mezi nejstarší patřil knížecí dvorec ve Zbečně. Nedaleko něj vzniklo v průběhu 11. století hradiště, které se v pramenech poprvé objevuje roku 1110 pod jménem Křivoklát. Doposud se sice nepodařilo toto hradiště lokalizovat, ale víme, že jeho jméno začalo být užíváno pro hrad, který byl postaven někdy v první třetině 13. století na ostrožně obtékané Rakovnickým potokem. Jako v případě řady jiných přemyslovských opěrných bodů i zde došlo v průběhu 13. století k přenesení významu na nové sídlo a kamenný hrad převzal funkci dvorce ve Zbečně. celý textListování novinek: Jste na začátku 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-28 Jste na konci

Přejít na navigaci: