Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Kultura a kulturní dědictví / Kulturní instituce kraje

Kulturní instituce kraje

Listování novinek: Jste na začátku 1-5 6-10 11-15 16-20 Jste na konci

Interaktivní mapa příspěvkových organizací Středočeského kraje + www.facebook.com/stredoceska.kultura

20.5.2013

Interaktivní mapa příspěvkových organizací Středočeského kraje. celý text


Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, p.o.

6.1.2009

Nachází se v historickém areálu, kde byla v 19. století zpracovávána  železná ruda. Po první světové válce získal nemovitost od Colloredo-Mannsfeldů správce jejich panství Václav Palivec, který dal v roce 1935 empírový dům jako svatební dar k doživotnímu užívání Karlu Čapkovi a Olze Scheinpflugové.

celý text


Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.

5.1.2009

V  budově v Huťské ulici, na jejíž rekonstrukci přispěla Evropská unie, muzeum nabízí prohlídku tří dlouhodobých výstav Pravěk Kladenska, Od tvrzí k baroknímu zámku a Od městečka ke královskému hornímu městu. Tyto výstavy dokumentují osídlení Kladenska od 4. tisíciletí př. n. l. a proměnu města a jeho okolí od středověku přes období baroka, kdy kladenské panství zakoupili břevnovští benediktini, až do konce 19. století, kdy Kladno prošlo bouřlivým průmyslovým rozvojem spojeným s těžbou uhlí a hutní výrobou a stalo se v roce 1898 královským horním městem.

celý text


Rabasova galerie Rakovník, p.o.

5.1.2009

Původně byla otevřena v roce 1948 jako městská galerie. Základ tehdejší expozice tvořily zápůjčky z ministerstva školství a osvěty, spořitelny a také od jednotlivých autorů. Významný soubor zapůjčil a postupně galerii daroval Václav Rabas s rodinou. K přejmenování na Rabasovu galerii došlo v roce 1954, po umělcově smrti.  

celý text


Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p.o.

5.1.2009

Od svého vzniku v roce 1957 muzeum vytvořilo rozsáhlé sbírkové fondy archeologické, přírodovědné, historické, uměleckohistorické a národopisné. V oblasti péče o movité kulturní dědictví je známé specializovanými a svého druhu ojedinělými konzervátorskými a restaurátorskými pracovišti, jejichž služby využívají i ostatní muzea a další obdobně zaměřené instituce.

celý textListování novinek: Jste na začátku 1-5 6-10 11-15 16-20 Jste na konci

Přejít na navigaci: