Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Kultura a kulturní dědictví / Kultura

Středočeský kraj a kultura

Středočeský kraj se vyznačuje nejen kulturním dědictvím výjimečné kvality, ale také bohatým kulturním životem, který vychází z mimořádné kulturní tradice regionu a opírá se o kvalitní kulturní infrastrukturu

lážov káji maříkaZákonnou povinností Kraje je pečovat o vytváření podmínek pro uspokojování potřeby celkového kulturního rozvoje svých občanů, a to prostřednictvím monitorování profesionálních a neprofesionálních aktivit občanů a jejich systematickou finanční podporou. Středočeský kraj naplňuje své povinnosti a poslání na poli kultury prostřednictvím odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje, a to i tím, že vytváří tzv. kulturní mapu kraje ( komplexní databázový systém informací o kultuře v širokém slova smyslu) a poskytuje dotace na podporu kulturních projektů z Fondu kultury a obnovy památek.

nižbor projekce v expozici keltské kultury na zámkuStředočeský kraj se zásadně podílí na kulturním životě regionu výkonem zřizovatelské funkce k vlastním organizacím z oblasti kultury. Kraj je zřizovatelem celkem 19 takových institucí – patří k nim Středočeská knihovna Kladno, Ústav archeologické památkové péče středních Čech a 17 muzeí a galerií. Středočeský kraj je nositelem a realizátorem dvou velkých projektů z oblasti kultury - jde o projekt Keltská Evropa, jehož výsledkem je nejen turistické zpřístupnění . Projekt má také svoji zahraniční dimenzi a jeho dalším cílem je ukázat keltskou civilizaci jako základ společné Evropy. Dalším ambiciózním kulturním projektem Středočeského kraje je vybudování Centra umění v Jezuitské koleji v Kutné Hoře. Nositelem projektu, jehož výsledkem bude kulturní zařízení vskutku evropských dimenzí, je Galerie Středočeského Kraje, příspěvková organizace Středočeského kraje.


Skutečně bohatý a různorodý kulturní život Středočeského kraje lze přiblížit alespoň několika základními fakty:

Výtvarné umění, muzea a galerie
www.facebook.com/stredoceska.kultura

výstavní prostor rabasovy galerie pod branou

Střední Čechy byly, resp. jsou rodištěm či silnou inspirací řady vynikajících výtvarných umělců, ke kterým se řadili či řadí Jiří Anderle, Cyril Bouda, Alén Diviš, František Drtikol,.Josef Hněvkovský, Felix Jenewein, Jiří Georg Kars, Rudolfa Kremlička, Ludvík Kuba, Josefa Lada, Antonín Lhota, Zdeňk Miler, Vincence Morstadt, Josef Navrátil, Jan.Preisler, Václav Rabas, Ludvika Smrčková, Josef Sudek, Květa a Jitka Válovy.veteráni na zámku roztokyS jejich díly se lze setkat v několika profesionálních galeriích zřizovaných krajem - České muzeum výtvarných umění, Rabasova galerie, nebo obcemi,  např. Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, Muzeum výtvarného umění v Benešově, Galerie Františka Drtikola v Příbrami, Městská galerie Beroun, a také privátními subjekty jako např. Roudnická Lobkovická sbírka prezentovaná na zámku v Nelahozevsi. Výtvarné umění je často prezentováno na výstavách pořádaných středočeskými muzei a při speciálních akcích jako jsou Mezinárodní sochařské sympozium Džbán pořádané Rabasovou galerií v Rakovníku nebo Kladenský salon.

interiér galerie v lidicích

Bohaté muzejní sbírky regionu jsou obrazem historie, kulturního vývoje, přírodního bohatství a polického významu míst, tradiční péče o vztah k minulosti a kromě jiného i dokladem velkého počtu výrazných osobností, které se v kraji narodily, žily či pracovaly a k jejichž jménu se Středočeši s hrdostí hlásí. Kromě sedmnácti institucí zřizovaných Středočeským krajem na území regionu pracuje několik desítek dalších muzeí, galerií a památníků.  Divadlo

budova divadla v kladněVe středočeském kraji působí tři profesionální divadla: Městské divadlo Mladá Boleslav, Divadlo A. Dvořáka Příbram a Divadla Kladno s.r.o.,. K dramatickému umění se v našem regionu aktivně hlásí více než sedm desítek dalších souborů. Některé z nich ochotničí už dlouhá léta, jiné vznikly teprve nedávno, stejné je to i s pestrostí a úrovní repertoáru. Silné zastoupení divadelních nadšenců v kraji je dobrým podhoubím pro nejrůznější přehlídky a soutěže, z nichž některé se dokázaly vymanit z regionálního dosahu a vykročily k významu celostátnímu, některé se dokonce staly  příležitostí ke konfrontaci mezinárodní. Z těch nejzajímavějších a s nejdelší tradicí je možno zmínit například mezinárodní festival neverbálního divadla v Kolíně Mimoriál, který pořádá  společnost GASPARD, či národní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla – FEMAD Poděbrady organizovanou Divadelním spolkem Jiří z Poděbrad.

Hudba

folklórní festival polabská vonička


Bohatá hudební tradice kraje je vyznačena takovými jmény skladatelů či výkonných umělců jako jsou: Antonín Dvořák, Josef Slavík, Bedřich Smetana, Josef Suk, Václav Talich, Jan Dismas Zelenka, Josef Leopold Zvonař. Na tuto tradici navazuje současné dění v oblasti hudby: Třiadvacet pěveckých sborů s dospělými členy a čtyřiadvacet dětských, osmadvacet komorních orchestrů a osmnáct dechovek, osmnáct folklorních souborů dětských i dospělých, množství skupin moderní hudby.

slánské jazzové dny

V  kraji působí také devět tanečních souborů. Vyznavači hudby patří i k nejaktivnějším organizátorům kulturních akcí. K těm nejvýznamnějším z oblasti prezentace vážné hudby ve Středočeském kraji patří zejména trojice „velkých“ hudebních festivalů: Hudební festival Talichův Beroun, Hudební festival Antonína Dvořáka v Příbrami a festival Podblanický hudební podzim. Hudbu z jiných žánrových oblastí prezentují například tradiční Mezinárodní hudební festival Kmochův Kolín, Slánské jazzové dny, či kácovský Sázavafest. V celém regionu probíhá každoročně velké množství menších přehlídkových akcí populární hudby a své místo tu má i hudba lidová prezentovaná na již tradičním festivalu Tuchlovická pouť.

Literatura

ortenova kutná hora

Středočeský kraj je oblast se silným intelektuálním zázemím. Se středními Čechami je spojena celá řada významných uměleckých osobností, které se významně zapsaly do dějin literatury. K těm nejslavnějším jménům patří: Adolf Branald, Karel Čapek, Jan Drda, Viktor Dyk, Václav Hájek z Libočan, Bohumil Hrabal, Václav Hrabě, František Hrubín, Kosmas, Josef Svatopluk Machar, Marie Majerová, František Nepil, Jiří Orten, Ota Pavel, Jaroslav Seifert, Růžena Svobodová, Karel Šiktanc, Karel Toman, Michal Viewegh, Jiří Voskovec, Jaroslav Vrchlický. Ve Středočeském kraji působí několik nakladatelství, která publikují nejen díla zdejších autorů, ale také práce z oblasti vlastivědy Středočeského kraje. Na vydávání tohoto typu naučné literatury se významnou měrou podílejí všechny kulturní instituce zřizované Středočeským krajem.
Knihovny

studovna středočeské vědecké knihovny kladnoVýznam knihoven – center celoživotního vzdělávání všech vrstev obyvatel – v celém světě výrazně stoupá. Ve Středočeském kraji jich čtenáři najdou celkem 849, jednu krajskou, 68 městských a 780 obecních. Každý osmý obyvatel kraje navštěvuje v průměru dvanáctkrát za rok některou z veřejných knihoven a vypůjčí si 47 knih či dokumentů. Knihovní fondy obsahují kromě knih také mapy, normy, časopisy, zvukové a audiovizuální dokumenty – celkem  5 961 480 dokumentů. K internetu je v kraji připojeno zatím na 300 knihoven, další však budou následovat. Kromě veřejných knihoven působí v kraji i knihovny vysokoškolské, školní, muzejní a galerijní, archivní a odborné knihovny.


Film

club kino černošice
Síť kin se ve středočeských obcích ustálila v polovině 90. let a od té doby se nijak výrazně nemění. V kraji pracují filmové kluby a svou veskrze tvůrčí zálibu pěstují i filmoví amatéři. Jedním z nejznámějších českých filmových festivalů má sídlo ve Středočeském kraji- je jím už přes čtyřicet let soutěž dokumentárních a reportážních filmů nazvaná Benátky filmových amatérů.

 

 

 

 

 

 

 

 Přejít na navigaci: