Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Kultura a kulturní dědictví

Koncepce v oblasti kultury

Listování novinek: Jste na začátku 1-5 6-6 Jste na konci

Koncepce podpory památkové péče ve Středočeském kraji na období 2014-2016

13.1.2014

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 9. prosince 2013 usnesením č. 91-9/2013/ZK schválilo Koncepci podpory památkové péče ve Středočeském kraji na období 2014-2016. Koncepce analyzuje současnou situaci v oblasti památkové péče ve Středočeském kraji, identifikuje pozitiva i negativa a na základě sumarizovaných podkladů a poznatků navrhuje opatření, která mají vést k dalšímu vývoji památkové péče v kraji. celý text


Koncepce muzeí a galerií zřizovaných Středočeským krajem

1.1.2013

Středočeský kraj náleží k regionům s bohatou kulturní tradicí a množstvím cenných historických památek, zajímavých muzeí, galerií, knihoven (největší počet knihoven v České republice), divadel, kin a dalších kulturních zařízení, turistických cílů a přírodních krás. Širokou nabídku kulturního vyžití doplňují tradiční, originální a oblíbené kulturní a společenské akce a velké projekty Středočeského kraje, jako jsou Muzejní noc, Mezinárodní den muzeí, Dny evropského dědictví, Den Středočeského kraje apod. Svébytný život středočeského obyvatelstva pak dokreslují i akce vesnických spolků, ochotnických divadel a občanských sdružení. Kraj je zřizovatelem celkem 19 takových institucí – patří k nim Středočeská knihovna Kladno, Ústav archeologické památkové péče středních Čech a 17 muzeí a galerií. Středočeský kraj je nositelem a realizátorem dvou velkých projektů z oblasti kultury - jde o projekt Keltská Evropa, jehož výsledkem je nejen turistické zpřístupnění . Projekt má také svoji zahraniční dimenzi a jeho dalším cílem je ukázat keltskou civilizaci jako základ společné Evropy. Dalším kulturním projektem Středočeského kraje je budování Památníku národního odboje v Panenských Břežanech. Nositelem projektu, jehož výsledkem bude kulturní zařízení mapující odboj na našem území, je Oblastní muzeum Praha východ příspěvková organizace Středočeského kraje.

 

celý text


Státní kulturní politika

1.1.2013

Vláda  České republiky na svém zasedání dne 19. listopadu 2008 svým usnesením č. 1452 schválila  novou Státní kulturní politiku na léta 2009 - 2014. Koncepce vymezuje strategické cíle, úkoly a opatření v souvislosti s aktuálními postoji ke kultuře jako významnému sektoru hospodářského života, stanovuje podporu rozvoje kreativity a inovace. V kultuře  rovněž spatřuje  významný fenomén mezinárodní spolupráce. 


celý text


Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

1.1.2013

Ve Středočeském kraji plní funkci ústřední krajské knihovny a metodického a poradenského centra knihoven Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Středočeského kraje a ve spolupráci s pověřenými knihovnami zajišťuje plnění regionálních funkcí. Těmi ve Středočeském kraji jsou: Městská knihovna Benešov, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Městská knihovna Kutná Hora, Knihovna města Mladá Boleslav a Knihovna Jana Drdy Příbram. Regionální funkce knihoven celostátně řídí a vyhodnocuje Národní knihovna ČR. celý textListování novinek: Jste na začátku 1-5 6-6 Jste na konci

Přejít na navigaci: