Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Kultura a kulturní dědictví

Kultura a kulturní dědictví

replika císařské koruny - hrad karlštejn Pojem kultura jistě patří k velmi frekventovaným slovům našeho běžného slovníku. Přesto není výklad tohoto pojmu jednoduchý a zdaleka ne jednoznačný.


Je možná na místě připomenout fakt, že o vnesení pojmu kultura do slovníku naší moderní civilizace se zasloužil Marcus Tullius Cicero tím, že latinským slovem „cultus”, označujícím pěstování, či obdělávání, začal označovat záležitosti související s činnostmi duchovními (posunutí pojmu od cultus agri – ke cultus animi , tj. od obdělávání půdy k pěstění ducha).


Pojem kultura 
je v nejobecnějším moderním významu chápán jako označení stavu nebo podmínky určité úrovně života člověka a společnosti, na níž se podílejí všechny civilizované národy světa, ačkoli jejich konkrétní kultury mohou vykazovat
značné rozdíly.


Základní přístup Středočeského kraje ke kultuře a ke kulturnímu potenciálu vychází ze systémového pojetí kultury. Kultura je v něm chápána jako systém sestávající ze tří subsystémů:

- umění - umění dramatické, výtvarné, hudební, taneční a pohybové, oblast literárního umění
- osvěta - vlastní osvěta a knihovnictví
- ochrana kulturních hodnot – muzejnictví, památková péče, ochrana přírody

barokní opera na zámku mnichovo hradiště

 V daném pojetí jsou kultuře vlastní tyto základní funkce:

- tvorba kulturních hodnot
- zprostředkovávání kulturních hodnot
- uchovávání kulturních hodnot
- využívání (spotřeba) kulturních hodnot


vlašský dvůr v kutné hoře
Podporu kultury a péče o kulturní dědictví považuje Středočeský kraj za účinný nástroj pro posílení hodnoty a atraktivity území kraje a za instrument významně přispívající k vytvoření nové středočeské identity. Cílem Středočeského kraje je jednak efektivně přispívat k zachování a obnově kulturních památek kraje, jednak zlepšovat a upevňovat vztah občanů ke kulturnímu dědictví a i přispívat k efektivní propagaci a šetrnému využití kulturního dědictví Středočeského kraje.


Významným nástrojem pro podporu kultury a kulturního dědictví je Fond kultury a obnovy památekPřejít na navigaci: