Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Grantová a dotační řízení / Středočeský Fond kultury a obnovy památek

Středočeský Fond kultury a obnovy památek

Středočeský kraj vypisuje každoročně dotační programy, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Odbor kultury a památkové péče administruje Středočeský fond kultury a obnovy památek.

Středočeský fond kultury a obnovy památek má pro rok 2014 následujících pět oblastí podpory:

V rámci jednoho fondu lze požádat pouze o jednu dotaci. V případě žádosti např. o dotaci z Podpory obecních knihoven již nelze pro daný rok podat žádost z dalších oblastí podpory téhož fondu. V tomto případě tedy již nelze v daném roce požádat souběžně o dotaci z podpory obnovy kulturních památek, podpory drobných památek nebo podpory kultury, historických akcí a slavností. Současně platí, že i v rámci jedné oblasti podpory (tj. podpory obecních knihoven) může jeden žadatel podat pouze jednu žádost.

Žádosti pro rok 2014 pro všechny oblasti podpory bude možné podat v termínu od 4. listopadu (9:00 hod.) do 20. prosince 2013 (14:00 hod.). Žádosti o dotace pro rok  2014 se podávají prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz/. Po elektronickém podání žádosti v aplikaci se vygeneruje žádost ve formátu PDF, kterou si následně žadatel vytiskne a podá na Krajský úřad Středočeského kraje v písemné podobě spolu se všemi povinnými přílohami a úředně ověřeným podpisem k posouzení. Písemná podoba žádosti se podává poštou nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5. Žadatel smí v daném roce na jeden projekt/jednu akci podat pouze jednu žádost o dotaci.

ŽÁDOSTI O DOTACE PRO ROK 2014 se budou podávat prostřednictvím centrální internetové aplikace, kam se nejprve žadatel zaregistruje (pro všechny fondy) na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz/, pokud se již neregistroval v předchozím roce (registrace z předchozího roku platí), a poté může podávat žádosti do jednotlivých fondů Středočeského kraje. Žadatel bude mít možnost průběžně aktualizovat vložené údaje, podávat žádosti, získat přehled podaných žádostí.

Postup pro podávání žádostí v roce 2014 je uveden v metodickém pokynu k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014, jehož text naleznete zde.

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky k poskytování dotací ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek, včetně přehledu povinných příloh žádostí pro jednotlivé druhy podpory v roce 2014 naleznete zde.

Listování novinek: Jste na začátku 1-5 Jste na konci

Podpora kultury, historických akcí a slavností

1.1.2013

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 23. září 2013 svým usnesením č. 74-8/2013/ZK s účinností od 1.10. 2013 novou strukturu dotačních titulů Středočeského kraje od roku 2014, včetně Pravidel pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Středočeského kraje od roku 2014 a Tematických zadání k těmto Pravidlům.

celý text


Podpora obecních knihoven

1.1.2013

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 23. září 2013 svým usnesením č. 74-8/2013/ZK s účinností od 1.10. 2013 novou strukturu dotačních titulů Středočeského kraje od roku 2014, včetně Pravidel pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Středočeského kraje od roku 2014 a Tematických zadání k těmto Pravidlům.

celý text


Podpora divadla

8.11.2010

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 23. září 2013 svým usnesením č. 74-8/2013/ZK s účinností od 1.10. 2013 novou strukturu dotačních titulů Středočeského kraje od roku 2014, včetně Pravidel pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Středočeského kraje od roku 2014 a Tematických zadání k těmto Pravidlům.

celý text


Podpora obnovy kulturních památek

26.10.2009

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 23. září 2013 svým usnesením č. 74-8/2013/ZK s účinností od 1.10. 2013 novou strukturu dotačních titulů Středočeského kraje od roku 2014, včetně Pravidel pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Středočeského kraje od roku 2014 a Tematických zadání k těmto Pravidlům.
celý text


Podpora drobných památek

26.10.2009

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 23. září 2013 svým usnesením č. 74-8/2013/ZK s účinností od 1.10. 2013 novou strukturu dotačních titulů Středočeského kraje od roku 2014, včetně Pravidel pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Středočeského kraje od roku 2014 a Tematických zadání k těmto Pravidlům.
celý textListování novinek: Jste na začátku 1-5 Jste na konci

Přejít na navigaci: