Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Grantová a dotační řízení / Program rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova ČR


Úplné znění pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007–2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství http://www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD – Program rozvoje venkova, podrubrika Pravidla a nařízení vlády k opatřením PRV / osa I, resp. osa III, osa IV) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu http://www.szif.cz v sekci PRV/EAFRD.

Formuláře žádosti jsou k dispozici na regionálních odborech SZIF nebo na internetové adrese http://www.szif.cz (odkaz – PRV/EAFRD).

Žádosti se předkládají na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (Střední Čechy – budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56  Praha 2).Přejít na navigaci: