Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Grantová a dotační řízení / Grantová schémata SROP

1. kolo výzvy grantových schémat SROP

Grantová schémata SROP - seznam kapitol (skrýt)

1. kolo výzvy grantových schémat SROP

Výběr projektů v 1. kole výzvy grantových schémat SROP  

Zastupitelstvo Středočeského kraje na jednání 27.6.2005 schválilo seznam projektů k podpoře z grantových schémat SROP v rámci prvního kola výzvy. Celkem bylo na oddělení grantových schémat z fondů EU předloženo 55 projektů.

Projekty vyřazené z důvodu nesplnění formálních a nepřijatelnostních kritérií

Posouzením formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti neprošly projekty, které byly následně vyřazeny z dalšího hodnocení:

Název akce Název žadatele
GS Grantový program na podporu rozvoje regionální dopravní infrastruktury – místní komunikace (podopatření 2.1.1)
Úvaly - rekonstrukce komunikací Úvaly
Rekonstrukce místních komunikací Řevnice
Mníšek pod Brdy- komunikace E12-ulice Na Madlenkách Mníšek pod Brdy
Zvýšení průjezdnosti místních komunikací ve správním obvodu obce Církvice Církvice
Obnova a napojení místních komunikací v místní části Nové Jirny na páteřní nadregionální komunikace Obec Jirny
Obnova a napojení místní komunikace obce Jirny na páteřní nadregionální komunikaci Obec Jirny
Rekonstrukce místních komunikací Rožmitál pod Třemšínem Rožmitál pod Třemšínem
Úprava komunikace v obci Lhota obec Lhota
Rekonstrukce místní komunikace Jeneč Obec Jeneč
Rekonstrukce místní komunikace 2C ke sportovnímu areálu v obci Záluží Obec Záluží
Rekonstrukce autobusových zastávek Vojkov obec Tehovec
GS Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji (opatření 3.2)
Centrum rehabilitační péče pro obyvetele svazku obcí mikroregionu Zásmucko Svazek obcí mikroregionu Zásmucko
Komunitní plánování sociálních služeb v Příbrami Město Příbram
Rozšíření nabídky aktivit a sociální služeb pro provoz nízkoprahového klubu Cesta pro děti a mládež (Říčany) Občanské sdružení Cesta integrace
Středisko pracovní rehabilitace Chotěšice Speciální domov mládeže Chotěšice
Mateřské centrum Rožálek (Roztoky) Mateřské centrum Rožálek
GS Program na podporu regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele ve Středočeském kraji na období 2004-2006 (podopatření 4.2.2)
Hotel KOV KOV VELIM s. r. o.
Cyklocentrum Zbuzany HARDEST a.s.

Schválené projekty

37 projektů postoupilo do druhé fáze hodnocení, kde byla posuzována kvalita podaných projektů. Každý projekt byl na základě bodovacích tabulek ohodnocen. Bodové ohodnocené bylo následně vztaženo k maximálnímu počtu bodů v daném opatření a vyjádřeno v procentech. podle bodového ohodnocení byl vytvořen seznam projektů, které byly doporučeny k schválení. Celkem bylo schváleno 17 projektů:

Název akce Název žadatele
GS Podpora drobného podnikání (opatření 1.1)
Modernizace strojního zařízení František Částka Nástrojařství
GS Podpora malého a středního podnikání (opatření 1.1)
Intenzifikace provozu pila Věšín Bierhanzl Group, a.s.
Inovace výroby leteckých modelů a prototypů Hacker Model Production a.s.
GS Grantový program na podporu rozvoje regionální dopravní infrastruktury – místní komunikace (podopatření 2.1.1)
Rekonstrukce místní komunikace Nad štolou Příbram
Do Buchova cesta špatná Postupice
Rekonstrukce příjezdové komunikace k centrálnímu skladu firmy REWE - Penny Market Jirny
Rekonstrukce části místní komunikace Okružní Zruč nad Sázavou
Čelákovice-průmyslová zóna jih, komunikace Čelákovice
Modernizace obslužných komunikací Mirošovice Mirošovice
GS Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji (opatření 3.2)
Sociální integrace drogově závislých klientů během léčby- jejich začlenění do společnosti a na trh práce Magdaléna, o.p.s.
Rozvoj sociálních služeb pro duševně nemocné v regionu Střední Čechy FOKUS Praha, a.s.
Ze školy do práce Rytmus
Setkávání na společné cestě - základ komunitního rozvoje a omezení sociální exkluze Olivova nadace
Pilotní přeměna klasické rezidenční služby (LUXOR Poděbrady) v zařízení poskytující moderní komunitní služby Domov důchodců LUXOR
GS Program na podporu regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele ve Středočeském kraji na období 2004-2006 (podopatření 4.2.2)
Vybudování ubytovací kapacity****hotel Zámek Dobříš Ing. Jerome Colloredo Mannsfeld
Penzion Muzeum Jawa Konopiště ELTSEN spol. s r.o.
Sportovně-rehabilitační centrum s ubytovací a stravovací kapacitou Petr Šedina

Náhradní projekty

Mezi náhradníky bylo zařazeno celkem 7 projektů:

Název akce Název žadatele
GS Grantový program na podporu rozvoje regionální dopravní infrastruktury – místní komunikace (podopatření 2.1.1)
Zlepšení dopravní obslužnosti komerčně-obchodní zóny obec Dobřichovice
Rekonstrukce komunikace pro průmyslovou zónu u cukrovaru obec Mratín
Rekonstrukce místních komunikací Maršovice obec Maršovice
GS Program na podporu regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele ve Středočeském kraji na období 2004-2006 (podopatření 4.2.2)
Zkvalitnění a rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit hotelu Ludmila Raček, spol. s.r.o.
Jezdecký areál Kamenice-Skuheř Equestrian Center s.r.o
Projekt vybudování doplňkových sportovních zařízení a jejich zázemí v hotelu Vorlina pro zvýšení aktivity regionu v rámci cestovního ruchu (Vlašim) Bara s. r. o.
Ubytovací zařízení Equitana Farma Simínský mlýn, s.r.o.

Neschválené projekty

Název akce Název žadatele
GS Grantový program na podporu rozvoje regionální dopravní infrastruktury – místní komunikace (podopatření 2.1.1)
Rekonstrukce místní komunikace Radim obec Radim
Rekonstrukce místní komunikace Zámecká obec Zbraslavice
Rekonstrukce vozovky komunikace Starý vrch Středokluky
Rekonstrukce komunikace Riegrova Černošice
Sjezd na pozemek č. par. 241 Obec Jílové u Prahy
Rekonstrukce místních komunikací Jungmannova a Za Humny Obec Lužec nad Vltavou
GS Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji (opatření 3.2)
Podpora matek pečujících o děti s postižením Volno, občanské sdružení
Začlenění příslušníků rómské komunity ohrožených sociální exkluzí SRNM v ČR
Vytvoření pracovního místa pro osobního asistenta a koordinátora dobrovolníků Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
Program sociální integrace na Nymbursku Sdružení rómských občanů Lysá nad Labem
GS Program na podporu regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele ve Středočeském kraji na období 2004-2006 (podopatření 4.2.2)
Turistická ubytovna Nymburk Ing. Miroslav Velechovský
Sportovní a relaxační centrum Kácov Hotel Na Náměstí spol.s.r.o
Sunny Camp Lhota Sunny Camp, Mazancová Libuše

Celkový přehled včetně bodového ohodnocení je k dispozici v souboru Souhrnná zpráva

 
Přejít na navigaci: