Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Ekonomické informace

Ekonomické informace

Oblast ekonomické informace zahrnuje všechny důležité údaje o hospodaření kraje -  jeho rozpočtu a střednědobém výhledu. 


Účet pro příjem dotací vedený u ČNB

Od 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Územní samosprávné celky mají povinnosti zřídit u České národní banky účty určené k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu. Tato právní úprava vymezuje peněžní prostředky státní pokladny výhradně jako prostředky na účtech, které jsou podřízeny jednotlivým souhrnným účtům státní pokladny a jsou vedeny výhradně u České národní banky.Středočeský kraj má zřízen u České národní banky účet č.:  94-2028111/0710Přejít na navigaci: