Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Doprava / Dopravně správní agendy

Dopravně správní agendy - oblast nákladní dopravy, řidičských oprávnění a silničního hospodářství

Listování novinek: Jste na začátku 1-5 6-6 Jste na konci

Pracovníci oddělení DSA

22.4.2014

Seznam pracovníků oddělení DSA odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje celý text


Dokumenty pro oblast SH

1.10.2013

Vzory dokumentů předkládané silničnímu správnímu úřadu a formuláře žádostí ve věcech stavebního řádu podle vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu předkládané speciálnímu stavebnímu úřadu celý text


Dokumenty pro oblast zkoušek učitelů AŠ a oblast AŠS

21.8.2013

Zde naleznete:

-   informace,

-   vzor přihlášky,

-   otázky ke zkouškám,

-   zkušební řád,

-   seznam školících středisek,

-   VZOROVÉ FORMULÁŘE pro oznamování konání vstupního i pravidelného školení

Určeno pro:

* žadatele o vydání profesního osvědčení učitele autoškoly

* řidiče podléhající zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

* provozovatele akreditovaných školících středisek

celý text


Dokumenty pro oblast ND

15.8.2013

V oblasti nákladní dopravy Odbor dopravy jako dopravní úřad vede agendu dopravců. V rámci této agendy vydává dopravcům potvrzení o finanční způsobilosti, eurolicence pro provozování mezinárodní dopravy a provádí zkoušky odborné způsobilosti dopravců. Provádí zkoušky učitelů autoškol a vede agendu stanic technické kontroly. Nad těmito oblastmi provádí výkon státního odborného dozoru. Odbor působí v oblasti prevence bezpečnosti silničního provozu.

Zde naleznete informace,  tiskopisy, formuláře, žádosti a  vzory přihlášek a dokumentů předkládané dopravnímu úřadu, otázky ke zkouškám, zkušební řád  apod.  pro:

* finanční způsobilost 

* odbornou způsobilost

celý text


Odkazy na související stránky

1.1.2009

Zde jsou uvedeny odkazy na související internetové stránky týkající se tématu dopravy a nákladní dopravy.

 

celý textListování novinek: Jste na začátku 1-5 6-6 Jste na konci

Přejít na navigaci: