Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Doprava / Bezpečnost sil. provozu

Prevence bezpečnosti silničního provozu

V souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů dle zákona č. 320/2002 Sb., přešla působnost okresních úřadů provádět prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích na krajské úřady a obecní úřady s rozšířenou působností. Středočeský kraj mimo jiné spolupracuje s Centrem služeb pro silniční dopravu, příspěvkovou organizací MD, na zajištění organizace, financování a vlastní realizaci prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Středočeský kraj přispívá svými finančními prostředky na tyto druhy činnosti:

   • financování dopravní soutěže základních kol, okresních kol a krajského kola mladých cyklistů
   • zajištění dopravní výchovy na 17 dopravních hřištích v teoretické i praktické úrovni včetně zajištění materiálního vybavení a školení instruktorů
   • zajištění dopravní výchovy v domech dětí a mládeže včetně proškolení instruktorů a vybavení potřebnými výukovými materiály
   • zajištění dopravních soutěží na školách včetně zajištění potřebných pomůcek
   • zajištění učebních pomůcek a preventivních materiálů
   • propagace dopravní výchovy na výstavách s prezentací výukových programů zaměřených na dopravní výchovu
   • zajištění provozu trenažéru k demonstraci účinnosti bezpečnostních pásů a hlavových opěrek a trenažéru reakčních schopností
   • zajištění dopravní výchovy na letních táborech
   • zajištění dopravní soutěže na internetových stránkách

Středočeský kraj pro rok 2010 změnil systém financování při provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu formou grantu z rozpočtu Středočeského kraje.


Odkazy:


Přejít na navigaci: